Finančná situácia mesta Topoľčany je už od konca minulého roka pre mnohé mestá a obce komplikovaná. Pretrvávajúca energetická kríza, vojnový konflikt na Ukrajine, nárast cien stavebných materiálov či inflácia odčerpávajú dôležité zdroje z mestských pokladníc, a preto musia samosprávy pristupovať k obdobným krokom ako v Topoľčanoch.

O to zarážajúcejšie je, že sa na zasadnutí zastupiteľstva, ktoré sa konalo včera 15.11.2023, mestskí poslanci chystali prerokovať nové všeobecno-záväzné nariadenie týkajúce sa úpravy hazardných hier na území mesta. V prípade, že by prišlo k schváleniu návrhu, mesto by sa pripravilo o ďalšie financie plynúce z povinných odvodov prevádzkovateľov momentálne jedenástich kamenných herní. Príjmy z hazardných hier pritom v minulom roku tvorili viac ako 138 000 eur.

Zákaz skrytý za obmedzenie

Návrh nového VZN na prvý pohľad nebudil pozornosť. Momentálne obmedzenie ustanovujúce minimálnu vzdialenosť medzi herňami, ktorá nesmie byť menšia než 200 metrov a zákaz umiestňovať herne bližšie ako 200 metrov od zdravotníckych, školských či sociálnych zariadení , by sa malo zmeniť o zákaz umiestnenia herní vo vzdialenosti menšej ako 500 metrov vzdušnou čiarou. „Takéto obmedzenie je pre herne v podstate likvidačné. Vyzerá to iba ako obmedzujúce všeobecno-záväzné nariadenie, ale v praxi, ak by sa takéto znenie VZN schválilo, týkalo by sa všetkých herní, ktoré sa momentálne v meste Topoľčany nachádzajú,“ uvádza hovorkyňa Asociácie zábavy a hier Dominika Hlobenová. Prijatím navrhovaného VZN by sa teda situácia pre prevádzkovateľov herní značne skomplikovala a po vypršaní súčasných licencií by museli svoje prevádzky zavrieť. To znamená žiadne odvody pre mesto. Prevádzkovatelia kamenných herní sa však búria aj z iného dôvodu. Tvrdia, že takýmto krokom mesto zabezpečí monopol pre jedného jediného prevádzkovateľa – kasíno, ktorého budúci prevádzkovateľ (CASINO RESPECT) nedávno požiadal mesto o vyjadrenie sa k umiestneniu.

ZDROJ: shutterstock.com

Kasíno vo verejnom záujme

Na tomto mieste sa v súčasnosti nachádza herňa. Mala by sa len zmeniť na kasíno, kde sú prísnejšie pravidlá pre jeho fungovanie,“ upresnila pre MY Topoľčany primátorka Alexandra Gieciová. A keďže mesto nemá v súčasnej dobe prijaté VZN, ktoré by upravovalo podmienky umiestnenia kasína či hazardné hry zakazovalo, mesto sa vyjadruje iba k otázke tzv. verejného záujmu. „Keďže táto budova z pohľadu územného plánu má funkčné využitie, ktoré zodpovedá prevádzkovaniu, boli vydané súhlasné odporúčacie stanoviská,“ uviedla pre MY Topoľčany prednostka Zuzana Baranová. „Mesto tak na jednej strane chce vysloviť tvrdý zákaz herniam, na strane druhej však súhlasí s tým, že bude jediné kasíno na pôde mesta v súlade s verejným záujmom. Toto nepovažujeme za férový prístup, kedže väčšinové zisky kasín pochádzajú práve z výherných automatov a nie zo živej hry“ reaguje na verdikt mesta Dominika Hlobenová z Asociácie zábavy a hier.

Lepšia ochrana pre zraniteľných

Tým, že mesto umelo vytvorí monopol pre jedného prevádzkovateľa, ktorý bude mať celý hráčsky trh pre seba, nevyrieši otázku hazardu na pôde mesta, iba vyženie prevádzkovateľov, ktorí tu roky poctivo podnikajú a odvádzajú mestu poplatky, pričom žiadna z týchto herní nie je problémová,“ hovorí ďalej Dominika Hlobenová a poukazuje na pravidelné kontroly Úradu pre reguláciu hazardných hier, ktoré majú za úlohu nielen odhaľovanie nelegálnych herní či zariadení, ale aj dohľad nad kontrolou pri vstupe do každej kamennej prevádzky. „Každý sa musí preukázať občianskym preukazom a ak nespĺňa podmienky na vstup, čiže je maloletý alebo sa jeho meno nachádza v Registri vylúčených osôb, vstup mu nie je umožnený,“ vysvetľuje Dominika Hlobenová prísne pravidlá, ktoré sa vzťahujú rovnako na vstup do kamennej herne aj do kasína. „V tomto robí dobrú prácu aj Úrad pre reguláciu hazardných hier, prax nám ukazuje, že Register vylúčených osôb prevádzkovatelia striktne dodržiavajú, momentálne sa v ňom nachádza viac ako 100 tisíc ľudí vylúčených z hrania hazardných hier,“ konštatuje Dominika Hlobenová.

ZDROJ: shutterstock.com

Pomoc v ťažkých časoch

Tento zákaz navyše prichádza v čase, kedy nová vláda avizovala v programovom vyhlásením viac peňazí pre obce a mestá na odvodoch z prevádzkovaného hazardu.

V neistých časoch sú dobré každé financie a prevádzkovatelia hazardných hier sú navyše vždy v rámci spoločenskej zodpovednosti ochotní priložiť ruku k dielu,” pokračuje ďalej Dominika Hlobenová a spomína pozitívny príklad v podobe OZ Rozvíjame naše mestá, ktoré združuje prevádzkovateľov kamenných herní. Vďaka tomuto občianskemu združeniu sa majiteľom herní podarilo v meste Poprad zrevitalizovať viacero detských ihrísk či v Šali zrekonšturovať kolkársku dráhu. „V prípade, že by bol počet herní v Topoľčanoch zachovaný, časť zo získaných tržieb v prevádzkach sa aj takto môže vrátiť naspäť mestu a spoločnosti,“ uzatvára tému výzvou na spoluprácu Dominika Hlobenová.

Návrh VZN poslanci mestského zastupiteľstva napokon neschválili. To znamená, že v meste Topoľčany bude možné prevádzkovať hazardné hry aj zo strany existujúcich herní.