Prevádzkovanie tvrdého hazardu zo strany štátu skončilo škandálom a zásahom NAKA. Zámer uspieť v súčasnosti na liberálnom trhu slovenských online kasín je navyše len zbožným želaním politických manažérov Tiposu.   

Viac ako 15 ročný monopol Tiposu na prevádzkovanie tvrdého hazardu na internete skončil v roku 2019, keď bol prijatý nový zákon o hazardných hrách a došlo k liberalizácii slovenského trhu online kasín. Reálny nástup konkurencie však trh online kasín zaznamenal až začiatkom roku 2020, takže až do konca roku 2019 mal Tipos na trhu online hazardu dominantné postavenie. To sa odzrkadlilo aj na rekordných tržbách Tiposu za rok 2019 vo výške takmer 540 miliónov EUR, kde podiel tržieb z online herne (a teda najmä tvrdého hazardu) predstavoval polovicu všetkých tržieb Tiposu. Tržby z online hazardu teda prevyšovali aj tržby z číselných lotérií, ktoré Tipos dodnes prevádzkuje v rámci štátneho monopolu. Paradoxne práve z tržieb online kasína Tipos generuje najmenší pomerný čistý zisk. Je to však dané aj systémom fungovania tohto segmentu, kedy pomer vkladov a vyplatených výhier sa pohybuje na úrovni 97%, čiže na 100 EUR vkladov online kasíno vyplatí výhry v sume 97 EUR. Zo zvyšných 3 EUR musí Tipos ešte odviesť povinné odvody a dane a zaplatiť náklady na dodávateľov služieb a IT systémy, reklamu a zamestnancov. Čistý zisk tak môže byť len niekde medzi 1-1,5 EUR.

Konkurencia, liberálny trh a nesúlad s pravidlami „súťažnej neutrality“   

K dnešnému dňu Úrad pre reguláciu hazardných hierudelil 13 licencií na internetové kasíno podľa nového zákona. Tipos funguje do konca roka ešte na starej licencii, novú licenciu však musí získať do konca decembra, ináč bude musieť s prevádzkovaním online kasína skončiť. Medzi trhovo relevantných hráčov, ktorí sa prezentujú aj masívnejšou reklamou, v súčasnosti patria Niké, Fortuna, Tipsport, DOXXbet, Leo Vegas, SYNOT TIP a online kasíno Tiposu. Títo prevádzkovatelia si rozdelili takmer celý trh a pravdepodobne budú dominovať na trhu online hazardu aj v ďalších rokoch. Pokiaľ však ide o samotné otvorenie a liberalizáciu trhu s online hazardom, nie všetci trhoví hráči majú rovnaké šance vo voľnej konkurencii uspieť. Do zaujímavej pozície sa dostáva práve štátny Tipos, ktorý mal v priebehu roka 2019 a začiatkom roka ešte významný trhový náskok a kľúčové know how z prevádzkovania online kasína, avšak v súčasnosti ho dobieha na jednej strane vnútrofiremná kultúra limitujúca jeho rozvoj (vysoká fluktuácia politických manažérov a z toho plynúca stagnácia a slabý rozvoj v uplynulých rokoch) a na strane druhej samotná skutočnosť, že Tipos je spoločnosťou so 100% majetkovou účasťou štátu. Oproti súkromnej konkurencii je podnikanie a pozícia štátneho Tiposu limitovaná legislatívou verejného obstarávania, povinnosťou zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky a povinnosťou sprístupňovať ďalšie (často nie voľne a verejne dostupné) informácie na základe infozákona. To je na jednej strane vo verejnom záujme a v súlade s požiadavkou verejnej kontroly štátnej firmy, avšak tento princíp koliduje s požiadavkami a pravidlami OECD pre správu a riadenie štátom vlastnených spoločností, podľa ktorých v súlade so zmyslom štátneho vlastníctva by mal právny a regulačný rámec týkajúci sa podnikov zabezpečiť rovnaké pravidlá hry a férovú konkurenčnú súťaž na trhu, kde podniky vstupujú do trhových aktivít. Pri nastavení rovnakých pravidiel hry pre štátne firmy a súkromné spoločnosti je dobrou praxou postupovať v súlade s princípom „súťažnej neutrality“, čo v podstate znamená, že na konkurenčnom trhu by malo byť zabezpečené udržiavanie rovnakých príležitostí medzi podnikateľmi z verejného a súkromného sektora. Čo v tomto prípade splnené nie je, keďže Tipos ako štátom vlastnená spoločnosť musí strpieť vyššiu mieru transparentnosti ako bežné súkromné spoločnosti. Je nespochybniteľnou výhodou pre konkurenciu, ak si môže pozrieť s kým, aké zmluvy a za aké peniaze Tipos uzatvára, a teda bez potreby hospodárskej špionáže konkurencia získava prístup k dôverným interným informáciám s možnosťou priebežne vyhodnocovať stratégiu a zámery spoločnosti Tipos na trhu internetového hazardu. Aj postavenie Tiposu ako verejného obstarávateľa sa javí v súčasnej situácii minimálne ako diskutabilné, keďže Tipos nemá s ostatnými súťažiteľmi rovnaké možnosti ako reagovať na dynamický vývoj napríklad v oblasti prevádzkovania kurzových stávok, stieracích žrebov a kasínových hier. To, čo si konkurent zaobstará za týždeň, Tiposu môže trvať mesiace a niekedy až roky. Odborná diskusia ohľadom postavenia Tiposu ako verejného obstarávateľa je preto legitímna a mala by byť dôkladne zvážená.

Veľké problémy Tiposu: prelievanie peňazí cez hráčske kontá a rizikový dodávateľ systému online herne

Dlhoročné monopolné prevádzkovanie online kasína vyvrcholilo minulý rok škandálom, keď NAKA uskutočnila rozsiahlu raziu v priestoroch Tiposu. Realizovali sa trestné úkony v súvislosti s vyšetrovaním v tom čase už medializovanej kauzy prelievania peňazí cez hráčske kontá v internetovej herni, pričom policajti vykonali prehliadku nebytových priestorov spoločnosti a zadržali generálneho riaditeľa a riaditeľa odboru informačných technológií a internetových hier. Samotná spoločnosť Tipos však vystupuje v tomto trestnom konaní v pozícii poškodeného a viacerí súčasní aj bývalí zamestnanci Tiposu sú v pozícii svedkov. Trestné stíhanie voči bývalým manažérom sa vedie pre obzvlášť závažný zločin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku v súbehu so zločinom legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku sa má týkať finančnej škody spôsobenej Tiposu tým, že v dôsledku chybného systému, ktorý umožňoval prelievanie peňazí cez hráčske kontá v rozpore s obchodnými podmienkami, Tipos uhrádzal povinné poplatky, resp. provízie prevádzkovateľom platobných služieb paysafecard, čo sú predplatené anonymné karty, a cardpay, čo je internetová brána pre platby kreditnými kartami. Tým, že Tipos z týchto transakcií hráčov nemal žiadny ekonomický výnos, avšak provízie dlhú dobu platil, došlo k vzniku predpokladanej finančnej škody cca na úrovni 650 tisíc EUR. Zistená chyba systému internetovej herne (spôsobená dodávateľom systému internetovej herne) reálne vystavila štátny Tipos hrozbe zneužitia na účely prania špinavých peňazí, pričom toto riziko bolo dlhé roky dozorovými a kontrolnými orgánmi prehliadané, hoci bolo veľké. Dodávateľ systému svoju chybu pritom uznal a zaplatil aj Tiposom vyčíslenú predbežnú škodu. Každopádne skutočná výška škody, ktorú mal určiť vysúťažený súdny znalec, a ktorú už Tipos minimálne od augusta 2020 pozná, by mala byť uplatnená v prvom rade voči dodávateľovi systému internetovej herne a tiež v adhéznom konaní v rámci prebiehajúceho trestného stíhania. Či sa tak stalo, nie je verejne známe.

Jednou zo zvláštnych trhových anomálií, do ktorej sa Tipos po liberalizácii trhu online kasín dostal, je aj skutočnosť, že problematický dodávateľ systému jeho internetovej herne patrí do spoločnej skupiny podnikov ako priamy konkurent Tiposu (spoločnosť SYNOT TIP patriaca českému kráľovi hazardu Ivovi Valentovi). SYNOT TIP získal od Úradu pre reguláciu hazardných hier vlastnú licenciu a prevádzkuje na Slovensku konkurenčné online kasíno. Riziko prípadného zneužívania interných obchodných informácií Tiposu a údajov o jeho hráčoch je síce riešené prísnym nastavením práv a povinností v Koncesnej zmluve medzi Tiposom a dodávateľom systému, avšak riziko zneužitia údajov o hráčoch, pokiaľ Tipos bude využívať služby súčasného dodávateľa systému internetovej herne, majetkovo prepojeného na spoločnosť SYNOT TIP, nebude možné nikdy úplne vylúčiť.

Nevýrazná a nedostatočná stratégia vlády v oblasti hazardu

V programovom vyhlásení vlády sa píše, že „cieľom vlády SR je zmierniť dopady hazardu na rodiny a sprísniť podmienky pre prevádzkovateľov hazardných hier natoľko, aby sa hazard prestal rozvíjať. Vláda preto presadí návrat zákona o hazardných hrách do podoby z roku 2011, aby umožnil obciam a mestám zakázať na svojom území výherné automaty aj bez petície. V oblasti hazardu vláda ďalej navrhne zaviesť reguláciu aj pre stávkové kancelárie. Je potrebné presadiť zákaz otvárať herne a kasína v blízkosti vlakových a autobusových staníc. Vláda obmedzí reklamu na hazard v printových, online a televíznych médiách či billboardoch.“

Programové vyhlásenie vlády sa teda obmedzilo hlavne na zámer limitovať prevádzkovanie hazardu v kamenných herniach. Aj nedávno prijatá novela zákona o hazardných hrách reflektuje výlučne túto základnú požiadavku, keď zrušila povinnosť petičného nároku ustanoveného percenta obyvateľov obce potrebného na vydanie všeobecne záväzného nariadenia, a teda umožní obciam a mestám zakázať na ich území prevádzkovanie herní len na základe politickej vôle zvolených obecných a mestských poslancov bez potreby pýtať sa na názor obyvateľov. Akosi sa však pri boji proti hazardu zabúda na to, že v mobilnom telefóne alebo v tablete si každý nosí online kasíno s tisíckami hier s možnosťou naplniť svoje nutkavé „gamblerské potreby“ kedykoľvek v režime 24/7. Stačí prístup na internet. Navyše je trochu pokrytecké, ak väčšine prevádzkovateľov kamenných (land based) herní štát na jednej strane limituje podnikanie v kamenných herniach, na druhej strane tým istým prevádzkovateľom je pripravený udeliť individuálnu licenciu na prevádzkovanie internetového kasína. Reči o nevyhnutnosti ochrany citlivých skupín obyvateľstva a ochrany celých rodinných spoločenstiev pred negatívnymi následkami psychickej závislosti na hazardných hrách tým, že štát dá možnosť obciam a mestám zakázať hazard na ich území, patria však skôr do zložky s názvom „politický populizmus“. Riziká alkoholizmu, výtržníctva a obťažovania obyvateľov spojené s prevádzkou barov, nočných klubov, krčiem a pohostinstiev sú pritom ďaleko vyššie, ako riziká spojené s prevádzkou herní. Hlavne, že sa v novele zákona o hazardných hrách „politicky“ nezabudlo na zmenu (zjednodušenie) pravidiel odvolania generálneho riaditeľa Úradu pre reguláciu hazardných hier a členov rady úradu, ktorí sa už pomaly môžu začať baliť a čakať na príchod ďalšej z „križiackych úderiek“ pod kuratelou OĽANO.

7 dôvodov, prečo by Tipos (a teda štát) nemal prevádzkovať tvrdý hazard

  1. Tržby Tiposu z internetového tvrdého hazardu tvoria 50% jeho celkových výnosov, čistý zisk Tiposu z prevádzkovania online kasína je však minimálny. Sústrediť sa na prevádzkovanie číselných lotérií, okamžitých lotérií (stieracích žrebov) a kurzových stávok cez internet by bolo pre Tipos rozumnejšie a spoločensky akceptovateľnejšie.
  2. Štát nevedel účinne predísť škandálu s prelievaním peňazí cez hráčske kontá a vystavil Tipos riziku obludného prania špinavých peňazí a vzniku vysokej finančnej škody tým, že dôsledne nezabezpečil kontrolu plnenia povinností na úseku ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti zo strany dozorových a kontrolných orgánov. Štát bohužiaľ túto oblasť naďalej (aj v súčasnosti) podceňuje.
  3. Štát ako akcionár Tiposu, v čase keď mal dlhoročný monopol na online hazard, podcenil technologický rozvoj internetovej herne, v dôsledku čoho Tipos ani v súčasnosti nevyužíva moderné softvérové riešenia, ktoré sú predpokladom úspešného pôsobenia na konkurenčnom trhu. Tipos stále využíva predražené služby problematického dodávateľa a za prevádzku herne platí 2 až 3 milióny eur ročne, čo je extrémne veľa. Navyše má tento dodávateľ (čo je trhová anomália) prístup ku všetkým obchodným a osobným údajom o hráčoch internetovej herne Tiposu, hoci je majetkovo prepojený s priamym konkurentom Tiposu v oblasti prevádzkovania internetového hazardu (spoločnosťou SYNOT TIP).     
  4. Štát neustálymi personálnymi zmenami v predstavenstve spoločnosti neumožňuje koncepčný a dlhodobý rozvoj produktového portfólia a zákazníckeho servisu online herne, naopak do interných procesov a práce kompetentných zamestnancov zodpovedných za prevádzku internetovej herne vnáša improvizáciu, chaos a neskúsenosť prostredníctvom nevhodných politických nominácií.
  5. Štát na jednej strane umožnil liberalizáciu trhu online kasín, na druhej strane nezabezpečil pre Tipos podmienky spĺňajúce požiadavky OECD na „súťažnú neutralitu“, a teda rovnaké podmienky pre podnikanie pre všetkých legálnych prevádzkovateľov online kasín, teda štátnych aj súkromných firiem, čím Tipos ako relevantného trhového účastníka podstatne znevýhodnil.
  6. Získanie novej individuálnej licencie na prevádzkovanie internetového kasína, ktoré musí Tipos stihnúť do konca decembra tohto roku, bude stáť Tipos milióny eur, čo sa z pohľadu predchádzajúcich bodov môže v súčasnosti javiť aj ako celkom riziková investícia.
  7. Štát ako organizátor aktivít smerujúcich k potláčaniu rozvoja negatívnych javov spojených s gamblerstvom paradoxne tlačí Tipos do maximalizácie tržieb z online kasína za účelom získavania odvodov, daní a dividend z jeho podnikania. Takéto „schizofrenické“ správanie štátu je nedôveryhodné, nezrozumiteľné a pokrytecké. Pokiaľ štát nevyrába a nepredáva alkohol, nevyrába a nepredáva tabakové výrobky, nemal by ani prevádzkovať a ponúkať svojim občanom služby tvrdého hazardu.