História pokru


Prapôvod pokru je zahalený v nejasnostiach a názory na jeho pôvod sú veľmi rôznorodé. Tí, ktorí sa snažia poker vystopovať do skutočne hlbokej histórie, ho dávajú do súvislosti s istou hrou čínskych cisárov, ktorá sa v Ázii objavila niekedy medzi rokmi 900 a 950 po Kristovi. Aj keď táto hra mala s pokrom niektoré zhodné znaky, bola v skutočnosti podobnejšia skôr dominu.

Na pevnejšom základe stojí teória o príbuznosti pokru s perzskou kartovou hrou As Nas zo 17. storočia. Tá sa prostredníctvom námorných obchodných trás dostala až do Francúzska, kde začala byť intenzívne hraná. As Nas bola hraná s 25 kartami piatich farieb, jej princípy však už pripomínali moderný poker. Je pochopiteľné, že takto vidia vznik pokru predovšetkým Francúzi, resp. polovica z nich, tá druhá verí skôr príbuznosti pokru s hrou francúzskych kolonistov, Pogue. Tá bola hraná predovšetkým v oblasti dnešnej Louisiany odkiaľ sa mala podľa tejto teórie rozšíriť aj do anglicky hovoriacich častí Severnej Ameriky.

ZDROJ: WINARCH

Len málokedy sa stane, aby na francúzsku teóriu nevyrukovali Briti s nejakou alternatívou (či naopak) a pôvod pokru nie je výnimkou. Odvolávajú sa pritom na staré anglické kartové hry Brag a Brelan. Problémom tejto tézy je, že ich presné pravidlá dnes už nepoznáme a posúdiť ich podobnosť s tými pokrovými je tak ťažké. Je ale známe, že svoju úlohu v týchto hrách hralo známe „blafovanie“, aspoň niečo teda s pokrom spoločného tieto hry určite mali.

Kartových hier, pri ktorých možno nájsť istú podobnosť s pokrom bolo v Európe i Ázii viac. Menovať môžeme napr. aj nemeckú hru Pochspiel.

Presnú evolučnú cestu pokru možno nikdy neodhalíme, možno, že všetky uvedené teórie sú v skutočnosti chybné, možno, že sčasti platia všetky. Isté však je, že poker taký, aký ho poznáme dnes, sa prvýkrát objavil v Spojených štátoch a od tej doby máme jeho históriu dobre zmapovanú.

Prvá nespochybniteľná písomná zmienka o pokri pochádza z textu Joe Cowella z roku 1889. V tejto verzii sa hral s dvadsiatkou kariet štyroch farieb. Karty sa rozdelili medzi štyroch hráčov, tí vsadili svoje peniaze do banku a vzájomne porovnali svoje kombinácie.

ZDROJ: shutterstock.com

V nasledujúcich rokoch došlo k prudkému rozvoju tejto hry, ktorá začala byť hraná po celej Severnej Amerike a výsledkom bolo ustálenie základných pravidiel, predovšetkým počet hracích kariet v hre – 52. Aj napriek tomu ale dnes existuje niekoľko stoviek verzií pokru, ktoré sa líšia v čiastkových pravidlách.

Za podobne významné prelomové obdobie v histórii pokru možno považovať dobu prudkého rozvoja internetu, ktorý umožnil herniam usporadúvať online turnaje a hráčom hrať doslova kedykoľvek a kdekoľvek, zadarmo pre zábavu, rovnako ako o milióny dolárov, všetko záleží len na chuti a možnostiach hráča. Aj keď predstava ľudí hrajúcich poker na firemných rokovaniach alebo vysokoškolákov oddávajúcich sa tejto vášni počas prednášok nie je práve niečím, čo by malo byť oslavované, veľmi dobre demonštruje možnosti, ktoré dnešní hráči pokru majú. S istou nadsádzkou sa dá povedať, že sú nekonečné.