Mesto Trnava už neplánuje ďalej regulovať hazard vlastným nariadením, spolieha sa na platnú zákonnú úpravu.

Mestské zastupiteľstvo v Trnave bude začiatkom novembra rozhodovať o úplnom zrušení všeobecne záväzného nariadenia, ktoré obmedzuje hazardné hry na území mesta.

Vyplýva to z návrhu na zrušenie nariadenia, ktorý môže verejnosť pripomienkovať. Podľa dôvodovej správy dokument mesta nie je v súlade so zákonom.

Okrem toho podľa radnice túto problematiku už dostatočne reguluje zákon o hazardných hrách.

ZDROJ: unsplash.com

Trnava sprísnila podmienky pre umiestňovanie herní na svojom území pred tromi rokmi na návrh poslanca Rastislava Mráza.

Podľa vtedy schváleného nariadenia nemôžu byť herne umiestňované bližšie ako 200 metrov od škôl, školských zariadení a internátov, od zariadení sociálnych služieb pre deti a mládež a zariadení pre liečbu závislostí.

Vzdialenosť medzi jednotlivými herňami nemôže byť menej ako 200 metrov. Ak však mali prevádzky platnú licenciu, mohli fungovať až do skončenia jej platnosti.

Poslanec Rastislav Mráz v súvislosti s návrhom na zrušenie nariadenia potvrdil, že ho nikto s ním nekonzultoval.