V stredu 27.3.2024 sa v priestoroch Úradu pre reguláciu hazardných hier konala tlačová konferencia, kde generálny riaditeľ úradu Martin Bohoš odprezentoval vývoj trhu hazardných hier v Slovenskej republike za rok 2023 a zároveň priblížil aj viaceré aktuálne témy z oblasti hazardných hier.

Slováci za rok 2023 uzatvorili stávky vo výške 21,36 miliardy eur, na výhrach im bolo vyplatených 20,4 miliardy eur a celkovo minuli na hazard 1,32 miliardy eur. „Ako relevantný ukazovateľ „prestávkovania“ je potrebné brať  do úvahy údaj GGR (tzv. Gross Gaming Revenue), ako rozdiel medzi stávkami a výhrami označovaný v právnej terminológii ako výťažok“ uviedol Martin Bohoš a zároveň dodal, že „odvod do štátneho rozpočtu z hazardných hier za rok 2023 bol na úrovni viac ako 301 miliónov eur, čo medziročne predstavuje nárast odvodov do štátneho rozpočtu o viac ako 50 miliónov eur.“  

Dominantné postavenie na trhu z pohľadu stávok, výhier a výťažku, ako ukazovateľov celkového vývoja hazardu na trhu s hazardnými hrami, majú internetové kasína. Tento rastúci trend súvisí s dynamickým rastom online hazardu na Slovensku. Za nimi nasledujú kamenné herne a obľúbený segment medzi Slovákmi – kurzové stávky. 

Z pohľadu výšky odvodu do štátneho rozpočtu vedie segment internetových kasín s odvodom viac ako 93 miliónov eur, za ním nasledujú kurzové stávky, vďaka ktorým pritieklo do štátneho rozpočtu 80,48 milióna eur a trojicu uzatvárajú kamenné herne, ktoré odviedli odvody formou paušálneho odvodu vo výške 61,9 milióna eur. 

ZDROJ: urhh.sk

Z pohľadu internetových hier je zaujímavým faktom, že Slováci pri kurzových stávkach preferujú tipovanie online, ktoré je na úrovni 90 %. Naopak, čo sa týka číselných lotérií, Slováci uprednostňujú pri tejto forme tipovania návštevu kamenných zberní, pričom online stávkovanie v tomto segmente tvorí iba 14 %.

Podľa aktuálnej legislatívy majú obce veľmi silné nástroje, ktorými vedia regulovať hazard na svojom území, ide predovšetkým o takzvané zákazové všeobecné záväzné nariadenia, ktorými vedia zakázať umiestňovanie herní a kasín na území svojej obce a obmedzujúce všeobecné záväzné nariadenia, prostredníctvom ktorých vedia regulovať napríklad umiestnenie herní v blízkosti škôl či školských zariadení. Z dôvodu zákazových všeobecne záväzných nariadení miest a obcí úrad predpokladá v roku 2025 pokles odvodov z kamenných herní a kasín do štátneho rozpočtu vo výške 22 %.

Generálny riaditeľ úradu zároveň upozornil na skutočnosť, že obce a mestá nevenujú dostatočnú pozornosť agende hazardných hier, preto dochádza k rôznym pochybeniam v procese vydávania všeobecne záväzných nariadení. Nedodržanie 5-dňovej zákonnej lehoty na splnenie oznamovacej povinnosti zo strany miest a obcí voči Úradu pre reguláciu hazardných hier má za následok, že na takto vydané všeobecne záväzné nariadenie úrad v rámci licenčného konania neprihliada. 

„Z pohľadu regulátora potrebujeme otvorene hovoriť o riziku spojenom so zákazom legálneho hazardu, ktorý vytvára podmienky pre vznik nelegálnych herní. Bol by som rád, keby táto téma bola podrobená širšej spoločenskej diskusii, pretože, ak má niekto pocit, že zákazom legálneho hazardu sa na území väčšieho mesta vysporiada s hazardom, áno, vysporiada sa s legálnym hazardom, ale riziká nelegálneho hazardu zostanú vysoké.“ povedal generálny riaditeľ úradu.

Úrad systematicky pracuje na eliminácii nelegálneho hazardu, či už z pohľadu kamenných prevádzok alebo online prostredia. V minulosti prišlo k viacerým zaisťovacím akciám nelegálnych technických zariadení – typu kvízomaty či tažbomaty. Na základe štatistických údajov z vykonaných dozorov úrad konštatoval, že boj s nelegálnymi technickými zariadeniami je účinný, i keď snahy o ich umiestňovanie v prevádzkach typu krčmy, pohostinstvá či reštaurácie pretrvávajú naďalej. 

Veľkou výzvou nielen pre úrad, ale aj pre všetkých regulátorov v rámci Európskej únie naďalej zostáva nelegálny online hazard. Úrad aktívne vyhľadáva nelegálne online hazardné stránky, preveruje prítomnosť nelegálneho hazardu v bežných počítačových hrách tzv. loot boxoch a sankciami postihuje aj propagovanie nelegálneho hazardu prostredníctvom PR, natívnych článkov alebo streamerov.