S hraním hazardných hier má skúsenosť takmer 90 percent opýtaných. Najčastejšie sa jedná o žrebové lotérie (69 percent), číselné lotérie (57 percent) a kurzové stávky (39 percent). Takmer so všetkými formami hazardných hier (s výnimkou žrebových lotérií) majú signifikantne častejšiu skúsenosť muži. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos, ktorá prieskum realizovala pre Úrad pre reguláciu hazardných hier v priebehu októbra 2023 na vzorke 1025 respondentov. Prieskum bol zameraný na skúsenosť s hazardom, povedomie verejnosti o hazarde a o zodpovednom hraní.

Prieskum sa upriamil na štyri základné ciele – s akými formami hazardných hier majú Slováci najčastejšie skúsenosť, či poznajú princípy zodpovedného hrania, aké majú skúsenosti s nelegálnymi hazardnými hrami a do akej miery ich motivuje reklama.

Z prieskumu vyplynulo, že obľúbenou formou hazardných hier na Slovensku sú stávky na športové udalosti, pričom online prevádzky sú navštevované častejšie ako tie kamenné. Túto možnosť preferuje 63 percent opýtaných. Zaujímavou skutočnosťou je, že ľudia so základným vzdelaním a starší ľudia častejšie preferujú hranie v kamenných prevádzkach. Priemerná doba hrania hazardných hier sa pohybuje približne od 10 do 30 minút. 

Čo sa týka znalosti pojmu „zodpovedné hranie“, tak 70 percent opýtaných uviedlo, že úplne alebo čiastočne pozná tento pojem a častejšie ho poznali osoby vo veku 15 až 24 rokov. Znalosť tohto pojmu je výrazne vyššia pri ľuďoch, ktorí už v minulosti, alebo za posledných 12 mesiacoch mali skúsenosť s hraním hazardných hier.

ZDROJ: shutterstock.com

Z prieskumu tiež vyplynulo, že opýtaní považujú za dôležité zdieľanie informácií medzi svojimi blízkymi o zodpovednom hraní a takisto vyhľadanie odbornej pomoci v prípade objavenia sa rizikového správania. 

Pozitívnym výsledkom skončil aj prieskum ohľadom postoja k financovaniu hazardných hier, keď 89 percent respondentov odpovedalo, že na hranie využíva vlastné finančné prostriedky a na hazard si nepožičiava.

Viac ako polovica opýtaných, ktorí v poslednom roku navštívili prevádzky s hazardnými hrami, si mesačne stanoví finančný limit na hranie hazardných hier. Tri štvrtiny z nich uviedli, že tento limit aj dodržiava. Stanovený limit nikdy, alebo vo väčšine prípadov nedodrží 5 percent hráčov.

Prieskum tiež ukázal, že s hraním hazardných hier na nelegálnych internetových stránkach prišlo do kontaktu 14 percent populácie, z toho najčastejšie mladí ľudia vo veku 15-17 rokov. 

Záverečnú správu s výsledkami prieskumu realizovaného pre Úrad pre reguláciu hazardných hier agentúrou IPSOS nájdete tu: Výsledky prieskumu agentúry IPSOS.