Agresívny marketing, klamlivá reklama či vábivý dizajn. Loot boxy predstavujú celosvetový fenomén herného priemyslu posledných rokov, ktorý môže mať znaky hazardnej hry a byť tak rizikovým pre deti a mladých ľudí.

Ak vy alebo vaše deti obľubujete hranie populárnych online videohier, je veľká pravdepodobnosť, že ste sa stretli s loot boxami. Loot boxy sú virtuálne balíčky viažuce sa ku konkrétnej počítačovej hre. Sľubujú možnosť získania niečoho cenného alebo vzácneho, čo zlepší zážitok z hry. Hráč ich môže získať ako odmenu alebo si ich môže kúpiť za skutočné či virtuálne peniaze. 

Zvyčajne existujú dva typy loot boxov, ktoré môžete získať. Buď sú  to kozmetické, ktoré neprinášajú do hry žiadne špeciálne výhody ako napríklad kostýmy, zbrane, predmety, zmena vzhľadu či hlasu postavy hráča a tie vzácnejšie – vyššej hodnoty, vďaka ktorým vám bude umožnený prístup k novému obsahu alebo postupu v hre do vyššieho levelu.

Loot boxy sa v hrách zvyčajne objavujú v podobe truhlice, krabice, prepravky alebo ako balíčky kariet. Od iných nákupov v aplikáciách alebo v hre sa líšia tým, že obsah loot boxu nie je vopred známy a závisí výlučne od náhody.  

Bežne sa vyskytujú v hrách typu „Battle Royale“ a v strieľačkách, ako sú Fortnite, Apex Legends, Overwatch, Star Wars Battlefront II a ďalšie. Možno ich nájsť aj v športových hrách, ako napríklad FIFA, Pro Evolution Soccer, Madden a ďalšie. Samotný pojem „loot box“ sa v hre nemusí používať, ale jeho účel korešponduje s charakteristikou loot boxov.

ZDROJ: shutterstock.com

Ak chcete zabezpečiť, aby vaše deti používali loot boxy bezpečne a zodpovedne, prvým krokom je rozhovor. Spýtajte sa svojich detí na hry, ktoré hrajú, či sa v danej hre vyskytujú loot boxy  a diskutujte o tom, či si ich sami kúpili. Monitorujte výdavky v hrách a hovorte s deťmi o zodpovednom správaní pri hraní. 

Náhodnosť, vidina lákavej výhry a možnosť vylepšiť alebo zmeniť zážitok z hry – to všetko robí loot boxy pre mladých ľudí tak atraktívnym, čo ich môže povzbudzovať alebo motivovať k hraniu hazardných hier v budúcnosti. Avšak riziko prechodu maloletého k hazardným hrám nie je a nemôže byť rozhodujúcim faktorom pri posudzovaní fungovania loot boxov ako hazardnej hry z pohľadu platnej právnej úpravy. V tomto prípade je skôr potrebné si zvoliť cestu prísnej ochrany maloletého spotrebiteľa, a to aj prostredníctvom edukácie a eliminovania manipulatívnych marketingových praktík.

„Úrad pre reguláciu hazardných hier dôsledne monitoruje a vyhodnocuje situáciu aj v oblasti zábavného herného priemyslu a počítačových hier. V niektorých prípadoch už úrad identifikoval v súvislosti s používaním loot boxov v počítačových hrách obzvlášť nežiadúcu kombináciu prevádzkovania nelegálneho hazardu a účasti maloletých osôb na takýchto hrách.“ hovorí generálny riaditeľ Úradu pre reguláciu hazardných hier Martin Bohoš.

Podľa platnej právnej úpravy Slovenskej republiky aj samotné loot boxy môžu spĺňať pojmové znaky hazardnej hry, ak napĺňajú všeobecne definované znaky hazardných hier. Hraničným znakom medzi loot boxami nehazardnej povahy – t.j. zábavnými hrami, ktoré sú mimo pôsobnosti zákona o hazardných hrách a loot boxami hazardnej povahy – t.j. nelegálnymi hazardnými hrami v zmysle zákona o hazardných hrách, je existencia stávky v peňažnej alebo peniazmi ohodnotiteľnej forme a existencia výhry v peniazoch alebo peniazmi ohodnotiteľnej forme. 

Ako príklad hazardného charakteru loot boxu môžeme uviesť prípad, kedy si hráč za peniaze kupuje právo na účasť na hre o loot boxy (vloženie stávky), môže získať výhru prostredníctvom loot boxu vyššej hodnoty, ako je hodnota stávky a výhru vie speňažiť, napr. predajom na komunitnom trhu. Za nehazardnú formu loot boxu môžeme považovať prípad, kedy hráč síce vloží stávku v peňažnej forme, aby sa hry o loot boxy mohol zúčastniť, avšak „výhra“, ktorú v loot boxe získal je určená jedine na ďalšie pokračovanie v hre a nie je možné ju získať inak, ako hrou o loot boxy. 

„Úrad presadzuje a bude naďalej dôsledne presadzovať politiku znižovania škôd a podporovať prostredie bezpečného a zodpovedného hrania, pričom neodmysliteľnou súčasťou ktorého je aj vzájomný a otvorený dialóg medzi deťmi a rodičmi o dôležitosti zodpovedného správania sa pri hraní počítačových hier.“ dodáva Martin Bohoš. 

Stanovisko Úradu pre reguláciu hazardných hier k loot boxom nájdete tu: Loot boxy z pohľadu definičných znakov hazardnej hry v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.