Švédska vláda oznámila vyšetrovanie pravidiel a predpisov týkajúcich sa politických lotérií.

Lotérie v posledných rokoch čelili kritike vrátane toho, ako sa táto forma hazardných hier využíva na financovanie politických strán vo Švédsku. Obavy vyvolalo aj to, že politické lotérie majú výnimky zo zákazu úverov, obmedzenia bonusov a dane z hazardných hier.

V rámci preskúmania sa zváži, či sú pravidlá, ktoré sa vzťahujú osobitne na lotérie v prospech politických aktivít strán, opodstatnené a primerané.

Súčasťou tohto preskúmania bude aj zváženie, či by sa súčasné predpisy nemali zmeniť tak, aby poskytovali väčšiu ochranu hráčom. Okrem toho sa preskúma, či by sa vôbec mali udeľovať licencie na takéto lotérie.

ZDROJ: unsplash.com

Vyšetrovanie preskúma okrem iného výnimku lotérií zo zákazu úverov, obmedzenia bonusov a daňovej povinnosti. Vyšetrovanie sa bude zaoberať aj návrhmi, ktoré budú vyžadovať úplné priznanie financovania z lotériových hier.

Otvorenosť a transparentnosť sú dôležitými predpokladmi demokratickej spoločnosti,“ uviedla vláda. „To sa v neposlednom rade týka aj otázky financovania politických strán.“

„Trh s hazardnými hrami je obklopený rozsiahlymi reguláciami na pozadí potreby znížiť riziká spoločenskej škodlivosti, ktoré môžu hazardné hry priniesť. Veľká časť regulácií pre hry bola v posledných rokoch zásadne zmenená.“

„Je dôležité, aby sa zachovala vysoká úroveň dôvery v politický systém a aby sa politická moc nevyužívala na vytváranie neoprávnených výhod.“

Preskúmanie povedie Gunnar Larsson, bývalý spotrebiteľský ombudsman a generálny riaditeľ Švédskej spotrebiteľskej agentúry.

Úloha musí byť splnená najneskôr do 29. februára 2024.

ZDROJ: peakpx.com

Zmena predpisov

Vyšetrovanie prichádza v čase, keď zákonodarcovia vo Švédsku zvažujú niekoľko ďalších zmien súčasných pravidiel a predpisov týkajúcich sa hazardných hier.

Tento týždeň bol predložený návrh na zvýšenie sankčných poplatkov pre prevádzkovateľov hazardných hier, ktorí porušujú zákon o praní špinavých peňazí v krajine.

Návrhom by sa upravili pokuty na rovnakú maximálnu výšku za porušenie zákona o hazardných hrách. V súčasnosti je maximálna pokuta, ktorú môžu prevádzkovatelia dostať za porušenie zákona o praní špinavých peňazí, oveľa nižšia ako za porušenie zákona o hazardných hrách. V memorande sa uvádza, že je to „neuspokojivé“, keďže v mnohých prípadoch možno porušenie zákona o praní špinavých peňazí považovať za závažnejšie ako porušenie zákona o hazardných hrách.

Švédsky regulačný orgán Spelinspektionen tiež oznámil, že od 1. júla zaviaže majiteľov dodávateľských licencií k plateniu poplatkov.

Spelinspektionen bude od organizácie, ktorá je držiteľom licencie na dodávanie herného softvéru prevádzkovateľom vo Švédsku, vyberať fixný poplatok. Regulačný orgán vyžaduje, aby podniky platili samostatný poplatok za každú licenciu, ktorú vlastnia, pokiaľ nedostanú osobitnú výnimku.