Podľa informácií portálu trend.sk Ministerstvo financií nesúhlasí s návrhom novely zákona o dani z príjmov, ktorým by sa pre výhry z hazardných hier zaviedlo oslobodenie od dane z príjmu iba do sumy 350 eur. Upozorňuje na to, že zrušenie oslobodenia príjmov z hazardných hier ovplyvní mieru zapojenia hráčov, čo dopadne aj na celkový segment hazardných hier. Návrh, ktorý do parlamentu predložil nezaradený poslanec Národnej rady SR Martin Čepček, parlament začiatkom októbra posunul do druhého čítania.

Dodatočné zdanenie

Výsledkom tohto opatrenia by bolo dodatočné zdanenie vo výške 19 percent, čo znižuje potenciál hrania, avšak zvyšuje riziko odlivu hráčov do zahraničia, pričom existuje značné riziko, že sa nemusí zmeniť miera zapojenia týchto hráčov v oblasti hazardných hier,“ varuje rezort financií. Medzitým parlament návrh poslanca Čepčeka v treťom čítaní odmietol. Zdaňovanie výhier z hazardných hier by tak podľa ministerstva viedlo k zvýšeniu podielu hrania v zahraničí, kam by patologickí hráči prešli s cieľom zvýšiť svoju návratnosť bez vplyvu na ich správanie a bez platenia dane z príjmov.

ZDROJ: nrsr.sk

V súvislosti s navrhovaným zavedením zdanenia príjmov plynúcich z hazardných hier rezort financií upozorňuje aj na problémy s určením platiteľa dane z príjmov pri aplikácii dane vyberanej zrážkou pri príjmoch plynúcich zo zdrojov na území Slovenska, napríklad pri hazardných hrách na výherných prístrojoch.

Zároveň pri určitých typoch hier si môže zavedenie automatizovaného zrážania dane z výhry alebo z vkladu vyžiadať pomerne veľké investície prevádzkovateľov do zavedenia tejto automatizácie zrážania dane vrátane nákladov na zmenu technickej podpory,“ tvrdí ministerstvo financií.

Znížia sa príjmy do štátneho rozpočtu

Znížením množstva potenciálneho hrania pritom podľa rezortu klesajú výnosy prevádzkovateľov hazardných hier a tým aj príjmy štátneho rozpočtu, a to tak vo forme daní prevádzkovateľa hazardných hier, ako aj povinného odvodu z výťažku do štátneho rozpočtu.