Filmový dokument “The City of Las Vegas, the Early Years,” vznikol na objednávku Komisie pre 100. výročie založenia Las Vegas a zameriava sa na vznik a prvých 20 rokov existencie mesta v rokoch 1905-1920.

Dokument financovala Komisia pre 100. výročie založenia Las Vegas. Komisia zriadila grantový program na podporu komunitných iniciatív, ktoré sa zaoberajú históriou mesta, a využité boli aj príjmy zo špeciálnej pamätnej tabule „Las Vegas Centennial“.