Všetkých sedem ponúk na šesť koncesií na prevádzkovanie hazardných hier v Macao bolo prijatých a Výbor pre verejné výberové konanie na herné koncesie v súčasnosti rozhoduje o tom, ktorým prevádzkovateľom budú koncesie udelené.

Ponuky na koncesie predložilo sedem spoločností ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, ktorá uplynula predminulý týždeň v stredu. Očakáva sa, že nové koncesie začnú fungovať 1. januára 2023 a ich platnosť je naplánovaná na 10 rokov.

ZDROJ: peakpx.com

Herný priemysel v Macao v súčasnosti zahŕňa tri koncesie, ktoré vlastnia spoločnosti SJM Resorts Limited, Galaxy Casino Company Limited a Wynn Resorts (Macau), spolu s tromi subkoncesiami: MGM Grand Paradise Limited, Venetian Macau Limited a Melco Resorts (Macau) Limited.

Ponuky všetkých šiestich súčasných prevádzkovateľov boli prijaté spolu s novým subjektom GMM Limited, dcérskou spoločnosťou prevádzkovateľa kasín Genting Malaysia. Ponuka tejto spoločnosti bola podmienečne prijatá, ale výbor neuviedol, čo musí GMM urobiť, aby bola jej ponuka definitívne akceptovaná.

Nový zákon o hazardných hrách v Macao zakazuje udeľovanie subkoncesií a stanovuje, že vláda môže udeliť najviac šesť koncesií na prevádzkovanie hazardných hier na základe verejnej a otvorenej súťaže na 10 rokov. Za výnimočných okolností je možné predĺžiť ich platnosť až o tri roky.

ZDROJ: pixabay.com

V júli tohto roku vláda zriadila deväťčlenný výbor na dohľad nad výberovým konaním, ktorého členmi sú traja z piatich politických tajomníkov Macaa: André Cheong Weng Chon, minister hospodárstva a financií Lei Wai Nong a ministerka sociálnych vecí a kultúry Elsie Ao Ieong U.

Predpokladá sa, že vláda v súčasnosti nemá časový harmonogram, kedy ukončí posudzovanie prijatých ponúk, ale že nové herné koncesie budú udelené do konca roka 2022.