Nové usmernenia EGBA zavádzajú súbor celoeurópskych samoregulačných noriem, ktoré majú pomôcť európskym prevádzkovateľom online hazardných hier dodržiavať najnovšie pravidlá EÚ a vnútroštátne pravidlá proti praniu špinavých peňazí a prispieť k boju Európy proti praniu špinavých peňazí. EGBA vyzýva zainteresované strany, aby sa k usmerneniam vyjadrili do 13. októbra 2022.

Európska asociácia pre hazardné hry a stávky (EGBA) zverejnila vôbec prvé celoeurópske samoregulačné usmernenia, ktoré majú posilniť úsilie európskych prevádzkovateľov online hazardných hier v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a podporiť príspevok tohto odvetvia k boju proti praniu špinavých peňazí. Uverejnením týchto usmernení pokračuje záväzok EGBA podporovať najvyššiu úroveň zodpovednosti odvetvia.

ZDROJ: egba.eu

Usmernenia EGBA o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu obsahujú odvetvové normy osvedčených postupov, ktoré by prevádzkovatelia online hazardných hier mali uplatňovať v rámci celej svojej činnosti v EÚ a EHP. Usmernenia uplatňujú prístup založený na rizikách a obsahujú usmernenia pre jednotlivé odvetvia na podporu vysokého štandardu dodržiavania pravidiel EÚ, vnútroštátnych a nadnárodných pravidiel boja proti praniu špinavých peňazí. Hoci sú usmernenia určené na doplnenie a posilnenie existujúcich pravidiel AML, boli vypracované aj s ohľadom na nadchádzajúci balík EÚ týkajúci sa AML, ktorý obsahuje nové pravidlá AML.

Usmernenia obsahujú okrem iného praktické usmernenia týkajúce sa:

  • Vykonávania hodnotenia rizík klientov a podnikov.
  • Náležitej starostlivosti o klienta a zlepšenie spolupráce počas tohto procesu.
  • Požiadaviek na oznamovanie podozrivých transakcií.
  • Vzťahu medzi AML a bezpečnejšími hazardnými hrami.
  • Požiadaviek na vedenie záznamov.
ZDROJ: pixabay.com

S cieľom zabezpečiť, aby boli do usmernení zapracované najnovšie osvedčené postupy v odvetví, EGBA vyzýva zainteresované strany, aby do 13. októbra 2022 predložili spätnú väzbu, na základe ktorej EGBA uverejní finalizované usmernenia. Na zabezpečenie toho, aby usmernenia plnili svoj zámer, budú členovia EGBA povinní predkladať EGBA ročné správy, v ktorých zhrnú svoj pokrok pri vykonávaní usmernení. Usmernenia sa môžu v budúcnosti zmeniť a doplniť, aby sa zabezpečilo, že zostanú v súlade s najnovšími osvedčenými postupmi v odvetví. Spoločnosti, ktoré nie sú členmi EGBA, sa môžu k tejto iniciatíve pripojiť.

Sme radi, že môžeme predstaviť vôbec prvé celoeurópske odvetvové normy v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí pre európsky sektor online hazardných hier. Zabránenie využívaniu online hazardných hier na ukrývanie príjmov z trestnej činnosti je dôležitou skúškou pre európskych prevádzkovateľov hazardných hier – v súčasnosti však existuje len veľmi málo usmernení pre konkrétne odvetvie, ktoré by prevádzkovateľom pomohli v ich úsilí o dodržiavanie predpisov. Dúfame, že tieto usmernenia vyplnia túto medzeru a položia pevné základy pre sektor, aby dosiahol najvyššie možné štandardy v oblasti dodržiavania pravidiel prania špinavých peňazí. Je dôležité zhromaždiť odborné znalosti v celom sektore a vyzývame zainteresované strany, aby sa k usmerneniam vyjadrili, aby sme spoločne zabezpečili, že sektor môže pozitívne a aktívne prispieť k boju Európy proti praniu špinavých peňazí.“ – Dr. Ekaterina Hartmann, riaditeľka pre právne a regulačné záležitosti, EGBA.

ZDROJ: shtterstock.com

O združení EGBA

Európska asociácia pre hazardné hry a stávky (EGBA) je asociácia so sídlom v Bruseli, ktorá zastupuje popredných prevádzkovateľov online hier a stávok so sídlom, licenciou a reguláciou v EÚ, vrátane spoločností bet365, Betsson Group, Entain, Flutter, Kindred Group a William Hill. EGBA spolupracuje s národnými regulačnými orgánmi a regulačnými orgánmi EÚ a ďalšími zainteresovanými stranami na dobre regulovanom a dobre usmerňovanom trhu online hazardných hier, ktorý poskytuje vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa a zohľadňuje realitu internetu a dopyt online spotrebiteľov. Členské spoločnosti EGBA spĺňajú najvyššie regulačné štandardy a v roku 2020 mali 234 licencií na online hazardné hry, na základe ktorých mohli poskytovať svoje služby 29 miliónom zákazníkov v 19 rôznych európskych krajinách. V súčasnosti sa členovia EGBA podieľajú 36% na hrubých príjmoch z online hazardných hier (GGR) v Európe.