Úrad pre reguláciu hazardných hier zaistil pri nedávnej celoslovenskej razii ďalších 54 nelegálnych herných zariadení. Ide v poradí už o druhú úspešne realizovanú akciu úradu za ostatné 4 mesiace zameranú na boj s týmto druhom nelegálneho hazardu.

Zaistené boli najmä tzv. ťažbomaty a kvízomaty.Väčšina bola zaistená na základe vyhľadávacej činnosti kontrolórov Úradu pre reguláciu hazardných hier (ÚRHH). ,, „Keďže na tieto herné zariadenia nebola vydaná alebo udelená právoplatná licencia, považujeme ich za nelegálne. Pracovníci nášho úradu výskyt takýchto zariadení aktívne monitorujú, väčšina bola preto zaistená práve na základe ich dôslednej práce. Časť bola zaistená aj vďaka podnetom samotných hráčov,“ hovorí generálny riaditeľ ÚRHH Dávid Lenčéš.

ZDROJ: Úrad pre reguláciu hazardných hier

Aktuálne zaisťovanie prebehlo vo všetkých krajoch v zmysle §81 ods. 11 zákona o hazardných hrách v súčinnosti s pracovníkmi policajného zboru. Podľa generálneho riaditeľa ÚRHH bolo úlohou príslušníkov polície zabezpečovať zachovanie verejného poriadku a ochrany zamestnancov ako verejných činiteľov, keďže nie každé zaisťovanie prebieha bez problémov. „Už sa v minulosti stalo, že pracovníci úradu čelili fyzickým útokom, alebo museli niektoré zariadenia odoberať prostredníctvom profesionálnych zámočníkov. Pevným pripevnením o podlahu alebo stenu sa nelegálni prevádzkovatelia niekedy snažia o znemožnenie zaisťovania.“

V zmysle zákona o hazardných hrách sa v malých prevádzkach, akými sú, napríklad, pohostinstvá, nesmú výherné prístroje prevádzkovať. Každý herný prístroj musí mať tiež licenciu ÚRHH. ÚRHH je jediný oprávnený subjekt na vydávanie takejto licencie. Niektorí podnikavci sa však snažia zákon obísť prevádzkovaním zariadení, ktoré na to ,,oprávnili“ iné subjekty, alebo sa tvária ako vedomostné súťaže či kryptomenové ťažbomaty. ÚRHH v každom jednotlivom prípade pozorne skúma, či na zariadení neprebieha hazardná hra, bez ohľadu na jej názov, vizuálne prvky alebo druh zariadenia.

ZDROJ: Úrad pre reguláciu hazardných hier

Najviac zariadení bolo zaistených v Bratislavskom samosprávnom kraji a to až polovica z celého územia Slovenskej republiky. Deväť zariadení bolo zaistených v Košickom, 8 v Banskobystrickom, 7 v Nitrianskom, 2 v Žilinskom a 1 v Prešovskom kraji. Medzi päťdesiatimi štyrmi celoštátne zaistenými prístrojmi suverénne viedli ,,ťažbomaty kryptomien“.

„Ťažbomat“ je zariadenie, ktoré sa tvári, že slúži na ťaženie kryptomien, „kvízomat“ zase ako vedomostná hra. V oboch prípadoch hra realizovaná na týchto zariadeniach napĺňa znaky hazardnej hry. Na prevádzkovanie týchto hazardných hier však úrad neudelil individuálnu licenciu, a ak ich niekto prevádzkuje bez licencie, s určitosťou ide o nelegálnu činnosť.

Prevádzkovanie hazardnej hry bez udelenej alebo vydanej licencie je zakázané. Dozorované subjekty teda prevádzkovaním hazardnej hry bez licencie porušili zákon.

ZDROJ: shutterstock.com

V mnohých prípadoch išlo o prevádzky, v ktorých boli nelegálne technické zariadenia zaistené aj v minulosti. „Ich prevádzkovatelia sú zrejme nepoučiteľní, keďže nelegálne zariadenia prevádzkujú opäť napriek predchádzajúcej skúsenosti. Okrem toho pribúdajú ďalšie prevádzky, ktorých majitelia sa pod vidinou zisku nechajú presvedčiť a umiestnia k sebe nelicencované stroje. V zmysle ustanovenia §95 ods. 2 písm. h) zákona o hazardných hrách takýmto prevádzkovateľom hrozí pokuta od 20 000 do 250 000 eur, “ hovorí Dávid Lenčéš. Sankcia až 500 000 eur hrozí majiteľom samotných technických zariadení, ak sa dokáže, že ide o hazardnú hru bez udelenej individuálnej licencie alebo vydanej všeobecnej licencie. Zapečatené herné zariadenia boli odvezené do skladu ÚRHH a odtiaľ putujú do ďalšieho konania.