Linka pomoci, ktorá pomáha hráčom a ich blízkym v Českej republike, rozširuje svoje služby. Teraz ponúka pomoc každý deň v týždni. Prevádzkuje ho organizácia Podané ruce a projekt Zodpovedné hranie, ktorý podporuje Inštitút pre reguláciu hazardných hier. Terapeuti sú pripravení ponúknuť pomoc každému, kto ju potrebuje.

Hráči a ich blízki môžu teraz počas víkendu nájsť podporu na špeciálnej linke pomoci. Doteraz bola linka pomoci v prevádzke len 5 dní v týždni. Odteraz bude k dispozícii 8,5 hodiny denne, 7 dní v týždni a skúsený personál poskytne volajúcim odbornú pomoc. Linku pomoci prevádzkuje spoločnosť Helping Hands a teraz sa do nej zapojil aj projekt Zodpovedného hrania, ktorý vedie Inštitút pre reguláciu hazardných hier (IPRH). Všetci záujemcovia teraz nájdu pomoc na čísle +420 777 477 877.

Naším cieľom je uľahčiť ľuďom získanie pomoci. Jednoduché telefónne číslo, ktoré sa objaví v správnej chvíli a umožní hráčom požiadať o pomoc o niečo skôr. Na tejto dostupnosti záleží. Nemusíte nič hľadať, stačí vytočiť číslo a zavolať,“ vysvetľuje význam linky Petra Šebo, manažérka projektu Zodpovedné hranie. „Linka je súčasťou celého súboru komunikačných kanálov, ktoré Podané ruce ponúkajú prostredníctvom platformy Naberte kurz. Ak hráč nechce priamo telefonovať, môže si vybrať inú možnosť komunikácie – napríklad chat alebo e-mail,“ dodáva Petra Šebo.

Profesionálna pomoc na mieru

Linka pomoci je určená predovšetkým ľuďom, ktorí na sebe alebo vo svojom okolí spozorujú známky rizikového hrania. Služba je určená všetkým, ktorí sa ocitli v náročnej životnej situácii – bez ohľadu na miesto, vek alebo pohlavie. Volajúci sa môžu na linku obrátiť s dôverou a bez obáv. Keďže sa nemusia identifikovať, ani uviesť svoje meno alebo bydlisko, zostávajú v anonymite. Služby sú poskytované bezplatne, klient platí iba poplatok svojmu operátorovi podľa tarify, prípadne poplatok za internetové pripojenie.

ZDROJ: shutterstock.com

Ponúkaná pomoc závisí od konkrétnych potrieb a želaní volajúceho. „Niekto potrebuje krízovú intervenciu, niekoho treba nasmerovať do finančného poradenstva, iný zostáva v dlhodobom rozhovore, kde sa zameranie intervencie formuje postupne, ako rastie istota a vzťah,“ vysvetľuje Lukáš Carlos Hrubý, adiktológ a odborný riaditeľ Spoločnosti Podané ruky. Ľudia, ktorí využívajú linku pomoci, sú z celej krajiny, takže dôležitou súčasťou ponuky je zmapovanie potrieb volajúceho a následné sprostredkovanie miestnej pomoci. Volajúci nie je priamo pozvaný na osobnú návštevu, ale ak je takáto intervencia vhodná, je ponúknutá a sprostredkovaná tam, kde ju klient potrebuje.

Rýchlo, anonymne, online

Okrem telefonickej linky +420 777 477 877 sú k dispozícii aj ďalšie komunikačné kanály, ako napríklad chat, skupinový chat, diskusné fóra, WhatsApp alebo e-mailové poradenstvo na adrese kontakt@nabertekurz.cz. Na linke pomoci a ďalších online komunikačných kanáloch nabertekurz.cz pracujú vyškolení odborníci na závislosti s dlhoročnými skúsenosťami a špecializáciou v oblasti závislostí. Terapeuti môžu volajúcich odkázať aj na sieť psychologických, občianskych alebo finančných poradní. Ich úplný zoznam je k dispozícii na webovej stránke projektu Zodpovedné hranie. „Hlavným cieľom je ponúknuť ľuďom možnosť klásť otázky, získať radu a mať šancu byť správne nasmerovaný. A to je náš cieľ,“ dodáva Jan Řehola, riaditeľ IPRH.

ZDROJ: shutterstock.com

Komunikačné kanály ponúkané na webovej stránke nabertekurz.cz navštívilo v minulom roku viac ako 5 000 ľudí, z ktorých jedna šestina zostala v dlhodobom a opakovanom kontakte. Najčastejšími užívateľmi linky boli ženy a 40 percent volajúcich bolo z Prahy. Anonymné údaje o návštevnosti potvrdzujú trend používania informačných technológií mladými dospelými, väčšinou vo veku 25 až 35 rokov.