Od júla budú do registra osôb vylúčených z hazardných hier zaradené aj osoby, ktoré si neplnia vyživovaciu povinnosť voči nezaopatrenému dieťaťu, na ktoré bolo určené náhradné výživné. Informácie vyplývajú z tlačovej správy ministerstva financií.

Prevádzkovateľ nesmie umožniť vstup do herného priestoru osobám, ktoré neplatia výživné zapísané v registri, a nesmie im umožniť zriadenie alebo používanie používateľského konta. Zápis týchto osôb do registra sa bude vykonávať automaticky z úradnej moci, rovnako ako ich prípadný výmaz, informuje ministerstvo v tlačovej správe a dodáva, že výmaz nebude možný na základe žiadosti dotknutej osoby, keďže ho vykoná priamo ministerstvo financií až po tom, ako sa dozvie o výmaze z príslušného registra ministerstva práce a sociálnych vecí.

ZDROJ: shutterstock.com

V minulom roku získal štát na daniach z hazardných hier približne 12,5 miliardy Kč. Dodatočný výber daní však nesmie byť prekážkou zodpovednej štátnej politiky, ktorá sa musí usilovať o odstránenie negatívnych účinkov hazardných hier na našu spoločnosť. Jedným z účinných preventívnych nástrojov je náš register osôb vylúčených z hazardných hier, v ktorom je v súčasnosti zapísaných viac ako 190 000 osôb, najmä v insolvencii alebo poberajúcich sociálne dávky,“ povedal minister financií Zbyněk Stanjura.

Zaujímavé je, že zo súčasného počtu viac ako 190 000 osôb zapísaných v registri je 3 444 osôb zapísaných na vlastnú žiadosť. Okrem toho podľa ministerstva počet dobrovoľných registrácií dlhodobo rastie. Najväčší počet osôb v registri je však evidovaných z úradnej moci z dôvodu platobnej neschopnosti alebo konkurzu (106 119), poberania dávok pomoci v hmotnej núdzi (60 584) a spoločne posudzovaných osôb na účely dávok (23 759), pričom niektorí sú evidovaní z viacerých z týchto dôvodov súčasne.

ZDROJ: peakpx.com

Podľa zákona o hazardných hrách môže byť prevádzkovateľ pokutovaný až do výšky 50 miliónov korún za to, že umožní osobe zapísanej v registri vstup do herne alebo kasína. Ak prevádzkovateľ umožní osobe uvedenej v registri zriadiť alebo používať užívateľské konto hazardnej hry, môže mu byť uložená pokuta až do výšky 3 miliónov korún.