Úrad pre reguláciu hazardných hier pripravil Koncepciu zodpovednej reklamy. Tá má byť východiskom pre zavedenie nových samoregulačných a kontrolných mechanizmov.

Verejnosť je vystavená masívnemu pôsobeniu komerčných oznámení o hazardných hrách. Sú šírené napríklad televíziou, rozhlasom, internetom, reklamnými zásielkami, elektronickými správami, exteriérovou reklamou vo verejných priestoroch a tiež vďaka sponzoringu priamo na športoviskách. Neregulovaná reklama môže k hazardným hrám prilákať aj zraniteľné skupiny so sklonom k závislostiam, či maloletých.

ZDROJ: pixabay.com

„Je spoločensky žiadúce, aby mala slovenská reklama na hazardné hry jasné štandardy a zodpovedný obsah. Preto prichádzame s Koncepciou zodpovednej reklamy. Táto iniciatíva nášho úradu spočíva v otvorení odbornej partnerskej diskusie. Ide najmä o intenzitu, zameranie a obsah reklamy. Z iniciatívy by tak mohol vzísť samoregulačný mechanizmus, ktorý doplní už platný právny a kontrolný systém. V konečnom dôsledku nám tiež pomôže vysporiadať sa s etikou reklamy vo vzťahu k zraniteľným skupinám obyvateľstva a deťom. Najmä kvôli nim je potrebné používať v reklame spotrebiteľsky korektné informácie o produktoch a službách prevádzkovateľov hier. Nezabúdajme na informácie o rizikách vzniku problémového hrania, finančných stratách, o zodpovednom hraní a o možnostiach pomoci pri prevencii, diagnostike a liečbe nelátkových závislostí,“ hovorí k obsahu dokumentu generálny riaditeľ úradu Dávid Lenčéš. Nové pravidlá vzídu z odborných podkladov úradu, do úvahy sa však budú brať aj praktické pripomienky zástupcov asociácií a prevádzkovateľov hazardných hier, ako aj zástupcov tretieho sektora.

ZDROJ: shutterstock.com

Účelom východiskového dokumentu je informovať dozorované subjekty (najmä prevádzkovateľov hazardných hier) o akceptovateľných pravidlách reklamy v súlade s Koncepciou štátnej politiky v oblasti hazardných hier a o chápaní ÚRHH modernej a zodpovednej reklamy. „Naším záujmom je, aby hazardné hry predstavovali bezpečný zdroj zábavy a aby boli právne predvídateľným prostredím pre prevádzkovateľov ako aj pre spotrebiteľov. Výsledkom odbornej spolupráce by mohlo byť nové východisko pre prípadnú budúcu legislatívnu úpravu,“ hovorí generálny riaditeľ ÚRHH.

ZDROJ: shutterstock.com

Podľa platnej Koncepcie štátnej politiky v oblasti hazardných hier existujú dostatočne silné dôvody verejného záujmu na stanovenie a reguláciu hazardných hier, ochranu občanov a verejnej morálky pred nepriaznivými účinkami stávok a hier. Právny a kontrolný rámec by mohli navyše dopĺňať ďalšie nástroje, ktoré pomáhajú uplatňovať princípy zodpovedného hrania. Jedným z takýchto nelegislatívnych, no účinných mechanizmov je aj samoregulácia.

Úrad pre reguláciu hazardných hier koncepciou napĺňa ciele verejného záujmu. Medzi nimi sú:

a)    Ochrana verejného poriadku, bezpečnosti a zdravia. Ochrana verejného poriadku, bezpečnosti a zdravia.

b)    Prevencia kriminality a predchádzanie podvodom.

c)    Ochrana spotrebiteľa.

Úrad má záujem v súlade s § 1 ods. 2 zákona o hazardných hrách a tiež v súlade s odporúčaním Európskej komisie zo 14. júla 2014 o zásadách ochrany spotrebiteľov a hráčov využívajúcich služby online hazardných hier a o predchádzaní hraniu online hazardných hier v prípade maloletých osôb č. 2014/478/EÚ vytvárať účinné podmienky na ochranu verejného poriadku pri prevádzkovaní hazardných hier v súvislosti s propagovaním hazardných hier.