Podľa poslancov je toto opatrenie pre prevádzkovateľov hazardných hier zásadné, pričom nebude mať vplyv na štátny rozpočet.

Negatívne dosahy pandémie na prevádzkovateľov hazardných hier by sa mali zmierniť, informuje portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky TERAZ.SK. Navrhli to poslanci koaličnej SaS v novele zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19, ktorú v utorok minulý týždeň posunulo plénum parlamentu do druhého čítania.

V novele zákona poslanci navrhli umožniť úhradu odvodov podľa aktuálnej finančnej situácie prevádzkovateľov hazardných hier. Lehota úhrady odvodov z prevádzkovania hazardných hier by sa mala posunúť v mesiaci apríl 2022 na august 2022. Lehota úhrady odvodov, ktorá uplynie od účinnosti tohto zákona do konca augusta 2022, by sa mala posunúť do konca decembra 2022. Za odklad úhrady odvodov sa má stanoviť úrok podľa pravidiel Európskej komisie (EK).

ZDROJ: cas.sk

Odklad úhrady odvodov však bude umožnený všetkým prevádzkovateľom hazardných hier za komerčných podmienok, to znamená, že za obdobie odkladu budú povinní zaplatiť úrok podľa oznámenia Komisie o revízii spôsobu stanovenia referenčných a diskontných sadzieb,“ poznamenali predkladatelia. Týmto opatrením by tak nemala byť poskytovaná štátna ani minimálna pomoc.

Podľa poslancov je toto opatrenie pre prevádzkovateľov hazardných hier zásadné, pričom nebude mať vplyv na štátny rozpočet. Opatrenie by však malo mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, pretože umožní prevádzkovateľom hazardných hier prekonať časový výpadok tržieb odložením záväzkov.

Zároveň by sa malo zabezpečiť, že doba presahujúca jeden mesiac, počas ktorej je prevádzkovateľ hazardnej hry v omeškaní s úhradou odvodu a po uplynutí ktorej mu Úrad pre reguláciu hazardných hier môže siahnuť na finančnú zábezpeku, sa začne počítať až od uplynutia lehoty na odklad úhrady odvodu podľa tohto zákona, to znamená až od 1. januára 2023.

ZDROJ: Národná rada SR

Predkladatelia návrh odôvodnili tým, že pre pandémiu boli zatvorené prevádzky, respektíve boli obmedzené prevádzkové hodiny, dôsledkom čoho prišli prevádzkovatelia hazardných hier, najmä prevádzkovatelia terminálov videohier umiestnených v kamenných prevádzkach, o značné tržby.

Títo podnikatelia odvádzajú do štátneho rozpočtu paušálne odvody za každý kus technického zariadenia v dvoch splátkach v priebehu roka (apríl a august), a to bez ohľadu na objektívnu skutočnosť, že mali povinne zatvorené prevádzky, respektíve skrátený prevádzkový čas,“ skonštatovali poslanci v dôvodovej správe.