Štátna rada Holandska, Raad Van State, sa postavila na stranu spoločnosti EA Games v spore s holandským regulátorom KSA. Holandský regulačný orgán pre hazardné hry pôvodne rozhodol, že loot boxy od EA možno označiť za hry s odmenou.

Ešte v roku 2018 KSA oznámila spoločnosti EA Games, že začne vyšetrovanie vo veci loot boxov. Vyšetrovanie sa skončilo v roku 2019 a jeho výsledkom bolo, že KSA udelila spoločnosti EA pokutu vo výške 5 miliónov EUR. Okrem toho nariadila spoločnosti EA Games stiahnuť všetky loot boxy z holandského trhu.

ZDROJ: EA Games

Spoločnosť EA Games sa proti tomuto rozhodnutiu odvolala a veci sa dostali na obchodný súd v Haagu, ktorý sa postavil na stranu KSA. Obchodný súd v Haagu súhlasil s tým, že loot boxy možno považovať za hazardné hry s odmenou. Ako vysvetlenie súd uviedol, že tieto loot boxy majú „peňažnú hodnotu“, a preto sa považujú za hazardnú hru.

Aby bola situácia pre spoločnosť EA Games ešte nepríjemnejšia, rozsudok haagskeho súdu viedol dokonca k zdvojnásobeniu pokuty KSA na 10 miliónov EUR. Toto rozhodnutie sa ale nepozdávalo spoločnosti EA Games, ktorá sa rozhodla proti nemu opäť odvolať, tentoraz sa však obrátila na najvyšší súdny orgán v Holandsku – Holandskú štátnu radu.

Čo sú Loot Boxy?

Vo videohrách je loot box (nazývaný aj loot/prize crate) spotrebný virtuálny predmet, ktorý možno vymeniť za náhodne vybrané ďalšie virtuálne predmety alebo korisť, od jednoduchých možností prispôsobenia avatara alebo postavy hráča až po vybavenie meniace hru, ako sú zbrane a brnenia. Krabica s korisťou je zvyčajne formou monetizácie, pričom hráči si buď priamo kupujú krabice, alebo ich dostávajú počas hry a neskôr si kupujú „kľúče“, za ktoré si ich môžu uplatniť. Tieto systémy môžu byť známe aj ako gacha (na základe gashapon – kapsulových hračiek) a integrované do hier s gacha.

Štátna rada načrtla niektoré záležitosti, ktoré haagsky súd prehliadol

Holandská Štátna rada preskúmala odvolanie spoločnosti EA Games a zistila, že vydavateľ jasne načrtol spôsob udeľovania týchto loot boxov. Hráči musia súťažiť v režime FUT (režim FIFA Ultimate Team), aby mohli zbierať mince FUT, a tým aktivovať ceny.

Vo verdikte Štátnej rady sa uvádza, že KSA nemala spoločnosti EA Games uložiť pôvodnú pokutu vo výške 5 miliónov eur za vydanie hry FIFA. Vo verdikte sa tiež uvádza, že s loot boxmi sa obchoduje virtuálne a nevyžadujú si licenciu, pretože nie sú hazardnými hrami.

ZDROJ: EA Games

Vzhľadom na to Štátna rada v Holandsku rozhodla v prospech spoločnosti EA a uviedla, že vydavateľ neporušil zákon. Súdy v Európskej únii pravdepodobne rozhodnutie štátnej rady dvakrát preveria vzhľadom na to, že Výbor pre výskum vnútorného trhu uviedol, že členské štáty EÚ nie sú pri riešení sporov týkajúcich sa loot boxov príliš dôsledné.

Zástupca spoločnosti EA Games sa vyjadril pre portál Eurogamer a uviedol, že rozhodnutie Štátnej rady potvrdzuje, že hra FIFA nepredstavuje hazard podľa žiadneho aspektu holandského práva. Zástupca tiež dodal, že spoločnosť EA Games vždy kladie na prvé miesto zábavu, spravodlivosť, výber a hodnotu a jej produkty sú navrhnuté tak, aby holandským hráčom a hráčom z celého sveta poskytovali pozitívne zážitky.

Celá kontroverzia okolo loot boxov sa začala v roku 2017, keď boli zavedené v hrách Star Wars: Battlefront 2 a Middle-earth: Shadow of War. Ako populárna hra sa stredobodom tejto kontroverzie stala FIFA. V roku 2021 spoločnosť EA Games dokonca prijala preview balíčky, v ktorých si hráči mohli prezrieť obsah ešte pred jeho zakúpením. Podľa vydavateľa tento systém zvýšil predaj.