Takmer tridsaťročné pôsobenie spoločnosti Camelot ako prevádzkovateľa Národnej lotérie v Spojenom kráľovstve sa chýli ku koncu. Komisia pre hazardné hry označila spoločnosť Allwyn za preferovaného uchádzača o štvrtú licenciu pre National Lottery.

Ak prevádzkovateľ – predtým známy ako Sazka Group – dokončí svoju dohodu s regulačným orgánom, bude prevádzkovať lotériu 10 rokov od februára 2024. Spoločnosť Camelot, ktorá lotériu prevádzkuje od jej vzniku v roku 1994, bola vymenovaná za rezervného žiadateľa a bude pokračovať vo svojej úlohe, ak Komisia pre hazardné hry nedokončí dohodu so spoločnosťou Allwyn.

ZDROJ: Allwyn

Výber spoločnosti Allwyn nasledoval po výberovom konaní, ktorého sa okrem Camelotu zúčastnili aj The New Lottery Company a talianska spoločnosť Sisal. Minulý mesiac sa objavili správy, že regulačný orgán už rozhodol o spoločnosti Camelot, ale Komisia tieto tvrdenia rýchlo odmietla ako „nepresné“.

Výkonný riaditeľ Komisie pre hazardné hry Andrew Rhodes uviedol, že počet uchádzačov je dôkazom toho, že výberové konanie prebehlo korektne a transparentne.

Počas svojej existencie získala národná lotéria viac ako 45 miliárd libier na verejnoprospešné účely a je právom považovaná za veľký národný majetok,“ povedal Rhodes.

Našou prioritou bolo zorganizovať súťaž, ktorá by prilákala silnú skupinu uchádzačov. Keďže sme dostali najviac prihlášok od roku 1994, je zrejmé, že sa nám to podarilo. A som presvedčený, že úspech súťaže povedie k veľmi úspešnej štvrtej licencii – takej, ktorá maximalizuje výnosy na dobročinné účely, podporí inovácie, bude plniť zákonné povinnosti, a ktorá v konečnom dôsledku chráni jedinečné postavenie britskej národnej lotérie.“

ZDROJ: Allwyn

John Tanner, výkonný riaditeľ Komisie pre hazardné hry a hlavný zodpovedný manažér súťaže o licenciu, uviedol, že všetky štyri ponuky boli zaujímavé. Regulačný orgán tiež uviedol, že všetky štyri firmy boli považované za „vhodné a spôsobilé“ na prevádzkovanie lotérie.

Komisia je vďačná všetkým štyrom uchádzačom za ich zapojenie sa do súťaže. Zapôsobila na nás celková úroveň žiadostí, vrátane rozsahu a kvality navrhovaných inovácií, a vysoká úroveň dôvery a ambícií, ktoré preukázali, pokiaľ ide o vyhliadky národnej lotérie v rámci štvrtej licencie,“ povedal Tanner.

Komisia pre hazardné hry uviedla, že spoločnosť Allwyn sa zaviazala investovať do lotérie, čo by prinieslo rast a inovácie v rámci jej produktov a kanálov. To by podľa regulačného orgánu zvýšilo príspevky na verejnoprospešné účely.

Vítame dnešné vyhlásenie Komisie pre hazardné hry, že sme boli vybraní ako preferovaný žiadateľ o štvrtú licenciu na národnú lotériu,“ uviedla spoločnosť Allwyn.

ZDROJ: peakpx.com

Náš návrh bol vyhodnotený ako najlepší spôsob, ako zvýšiť výnosy na dobročinné účely oživením Národnej lotérie bezpečným a udržateľným spôsobom. Vymenovanie spoločnosti Allwyn vdýchne národnej lotérii nový život. V spoločnosti Allwyn si Komisia pre hazardné hry vybrala silný tím s pôsobivými výsledkami v oblasti zlepšovania lotérií. Okamžite začneme pracovať na realizácii nášho komplexného plánu prechodu a tešíme sa na transformáciu Národnej lotérie, vďaka ktorej bude lepšia pre všetkých.“ uvádza sa ďalej vo vyhlásení spoločnosti Allwyn

Po výbere preferovaného uchádzača sa teraz začína obdobie „právneho odkladu“. V tomto období môžu všetci uchádzači „zvážiť výsledok súťaže a spätnú väzbu na svoju žiadosť“ predtým, ako Komisia uzavrie právnu dohodu so spoločnosťou Allwyn.

Po podpísaní tejto dohody sa spoločnosť Allwyn bude považovať za „nového držiteľa licencie“ a začne sa obdobie implementácie novej licencie.

Výkonný riaditeľ spoločnosti Camelot Nigel Railton uviedol, že je sklamaný rozhodnutím vybrať spoločnosť Allwyn, ale že jeho podnik bude pokračovať v poskytovaní silného produktu a získavaní peňazí na dobročinné účely až do skončenia platnosti tretej licencie.

ZDROJ: peakpx.com

Dnešné oznámenie ma nesmierne sklamalo, ale stále máme pred sebou rozhodujúcu prácu – keďže naša súčasná licencia platí do februára 2024„, povedal. Zároveň dodal, že Camelot dôkladne preskúma hodnotenie Komisie pre hazardné hry, kým sa rozhodne o prípadných ďalších krokoch.

Som nesmierne vďačný našim viac ako 1000 zamestnancom, ktorí počas platnosti súčasnej licencie neochvejne dosahovali rekordné výsledky. A viem, že sú aj naďalej absolútne odhodlaní stavať na našom štyri a polročnom postupnom raste predaja – vďaka ktorému sme v každom z posledných dvoch rokov dosiahli rekordné tržby, čo v minulom roku vyústilo do historicky najlepších výnosov z predaja vstupeniek pre dobročinné účely.“ uzavrel šéf Camelotu.

Štvrtá licencia národnej lotérie so sebou okrem nového prevádzkovateľa prináša aj určité zmeny vrátane nového modelu stimulov, ktorý má zabezpečiť, aby zisky držiteľa licencie boli lepšie zosúladené so sumou získanou na dobročinné účely.

Okrem toho bude mať nový držiteľ licencie väčšiu „flexibilitu“ pri prispôsobovaní svojej ponuky, ak sa zmenia technológie, regulácia a preferencie spotrebiteľov.

Platnosť predchádzajúcej licencie, ktorú vlastnila spoločnosť Camelot, sa mala pôvodne skončiť v auguste 2023, ale minulý rok sa posunula o šesť mesiacov.