Spoločnosť Sportradar Integrity Services – popredný svetový dodávateľ riešení pre integritu v športe – spustila univerzálny systém na odhaľovanie podvodov (UFDS).

Systém UFDS, ktorý bol vyvinutý na báze súčasnej služby monitorovania stávok, bude financovaný spoločnosťou Sportradar a ponúkaný bezplatne akejkoľvek športovej federácii alebo lige na celom svete a bude sprístupnený v októbri 2021, informoval portál European Gaming.

Od roku 2005 spoločnosť Sportradar využíva svoj technicky prepracovaný systém monitorovania stávok – Fraud Detection System (FDS) – na odhaľovanie ovplyvňovania zápasov vo svetovom športe. Len v roku 2020 monitoroval systém FDS viac ako 600 000 zápasov vo viac ako 1 000 ligách a súťažiach v 26 rôznych športoch.

ZDROJ:unsplash.com

Za posledných 15 rokov bolo v systéme FDS klasifikovaných viac ako 5 300 zápasov ako podozrivých a služba Sportradar Integrity Services napomáhala pri uložení viac ako 400 športových disciplinárnych sankcií a bola podkladom pre viac ako 30 úspešných trestných rozsudkov proti osobám, ktoré sa dopustili športovej korupcie. Na základe svojho kľúčového záväzku chrániť integritu svetového športu spoločnosť Sportradar sprístupňuje možnosti a výhody tejto osvedčenej služby monitorovania stávok celému športu. Pred spustením UFDS v októbri bude spoločnosť Sportradar hovoriť so športovými organizáciami, aby pochopili obsah ponúkanej služby, a bude pokračovať v zdokonaľovaní svojej technológie na realizáciu tohto ambiciózneho projektu.

Carsten Koerl, generálny riaditeľ skupiny Sportradar: „Veríme, že integrita je základom dôvery verejnosti v šport, a že pochybenia na akejkoľvek úrovni súťaže ovplyvňujú všetky úrovne športu a jeho fanúšikov. Ide o významnú udalosť v histórii našej spoločnosti, pretože sme oznámili spustenie základného systému monitorovania stávok bez finančných poplatkov pre každú športovú federáciu alebo ligu, ktorá ho chce využívať. Touto významnou investíciou do integrity prostredníctvom iniciatívy UFDS preukazujeme svoj záväzok podporovať udržateľnosť športu na celom svete“.

ZDROJ: unsplash.com

Jednotka olympijského hnutia MOV pre prevenciu manipulácie súťaží k tomu uviedla: „Jednotka MOV pre OM PMC víta tento významný záväzok svojho dlhoročného partnera, spoločnosti Sportradar. Budeme naďalej spolupracovať so všetkými zainteresovanými stranami olympijského hnutia, najmä s medzinárodnými federáciami, národnými olympijskými výbormi a organizátormi multišportových podujatí, s cieľom dosiahnuť udržateľný prístup k ochrane všetkých športov pred manipuláciou súťaží“.

Pre všetky športové organizácie je naďalej dôležité pochopiť najudržateľnejší spôsob ochrany športov pred manipuláciou súťaží. Využitie tejto významnej investície spoločnosti Sportradar s jej osvedčeným a spoľahlivým monitorovaním stávok na celosvetovom trhu môže byť základom pre ucelený program integrity. Preto všetkým športovým organizáciám opätovne pripomíname, že na dosiahnutie udržateľných a dlhodobých výsledkov je základom komplexný prístup“ uvádza sa v stanovisku jednotky MOV pre OM PMC.

Ahmed Alosaymi, vedúci oddelenia integrity AFC, k projektu poznamenal: „So spoločnosťou Sportradar spolupracujeme od roku 2013 a ich prístup založený na údajoch a využívaní najnovších technológií v kombinácii s profesionálnymi skúsenosťami ich analytikov nám umožnil byť v popredí pri zabezpečovaní integrity futbalu v Ázii. Vzhľadom na to, že v každej sezóne sa odohrá viac zápasov, spolu s obrovskou popularitou ázijského futbalu, je kľúčové zabezpečiť si správneho partnera, ktorý nám prinesie výsledky. AFC veľmi úzko spolupracovala so spoločnosťou Sportradar na dotiahnutí niekoľkých prípadov manipulácie do konca. Veríme, že tento krok ponuky UFDS pomôže chrániť integritu športu na celom svete a poskytne ligám a federáciám na všetkých úrovniach možnosť chrániť svoj šport a súťaže pre všetky zainteresované strany.“