Medzinárodná automobilová federácia (FIA) a spoločnosť Sportradar spustili novú iniciatívu zameranú na boj proti match-fixingu a manipulácii v motoristickom športe.

Kampaň RaceAgainstManipulation bude zameraná na jazdcov súťažiacich v národných aj medzinárodných súťažiach, ako aj na personál tímov, funkcionárov, dobrovoľníkov, organizátorov podujatí a zamestnancov a konzultantov FIA.

Jean Todt, prezident FIA: „Ochrana integrity motoristického športu na celom svete je mimoriadne dôležitá. Doteraz sme nedostali žiadne správy o manipulácii so stávkami v motoristickom športe, ale musíme byť ostražití. A najlepším spôsobom, ako to dosiahnuť, je vzdelávanie. Projekt RaceAgainstManipulation pomôže zainteresovaným stranám rozpoznať potenciálne hrozby, pomôže im pri nahlasovaní nekalých praktík. Je to základný nástroj v boji za zachovanie športovej integrity a odporúčam všetkým, ktorí sa podieľajú na našom športe, aby ho využívali.“

ZDROJ:unsplash.com

Okrem toho sa FIA snaží osloviť aj širšiu komunitu motoristického športu mimo FIA, vrátane národných športových organizácií, zamestnancov a konzultantov, médií a fanúšikov tohto športu. Úsilie partnerov zahŕňa spustenie elektronickej vzdelávacej platformy, ktorá pozostáva z 30-minútovej výučby. Prvýkrát bolo školenie poskytnuté jazdcom Formuly 1 v piatok 27. augusta na okruhu Spa-Francorchamps v Belgicku.

Obsahom výučby je identifikácia správania sa počas súťaží a informácie týkajúce sa povinnosti podávať hlásenia, ako aj podrobnosti týkajúce sa dôsledkov, ktoré môžu vzniknúť ako následok porušenia predpisov. Po absolvovaní takéhoto školenia dostane každý účastník certifikát FIA.

ZDROJ: unsplash.com

Generálny sekretár FIA pre šport Peter Bayer: „Táto užívateľsky prívetivá platforma je míľnikom pre FIA a svet motoristického športu, pretože pomôže zvýšiť povedomie o konkrétnom obsahu Medzinárodného športového kódexu v tejto oblasti a najmä o tom, čo znamená manipulácia súťaže, a to informatívnym a zábavným spôsobom.“

Andreas Krannich, výkonný riaditeľ pre služby integrity v spoločnosti Sportradar: „Match-Fixing a manipulácia predstavujú vážnu hrozbu pre šport na celom svete a je dôležité, aby všetci, ktorí sa aktívne zúčastňujú na súťažných športových súťažiach, či už ide o súťažiacich, funkcionárov alebo iné zainteresované strany, mali k dispozícii potrebné nástroje na identifikáciu rizík a na to, ako postupovať pri ich nahlasovaní prostredníctvom príslušných kanálov. RaceAgainstManipulation je skvelá iniciatíva s jasným cieľom a my chválime FIA za kroky, ktoré podniká na vzdelávanie svojich jazdcov a ďalších zainteresovaných strán a na zachovanie integrity svojho športu.