Pokuta potvrdzuje záväzok regulačného orgánu zabezpečiť, aby prevádzkovatelia ponúkali svoje služby v súlade s predpismi a chránili zákazníkov pred škodami spôsobenými hazardnými hrami.  

Regulačný orgán pre hazardné hry v Spojenom kráľovstve, Komisia pre hazardné hry (UK Gambling Commission), udelila 5. apríla 2023 ďalšiu pokutu prevádzkovateľovi hazardných hier. Regulačný orgán oznámil, že uložil pokutu spoločnosti TGP Europe Limited za porušenia týkajúce sa spoločenskej zodpovednosti, ako aj boja proti praniu špinavých peňazí (AML). Obľúbený prevádzkovateľ má licenciu v Spojenom kráľovstve a v súčasnosti má na starosti 19 webových stránok, okrem iného BK8, Kaiyun, Fun88 a 12Bet.

ZDROJ: UK Gambling Commission

Po preskúmaní činnosti spoločnosti TGP Europe Komisia pre hazardné hry odhalila pochybenia týkajúce sa spoločenskej zodpovednosti a AML, čo viedlo k uloženiu finančnej pokuty vo výške 316.250 GBP (253.150 USD) voči prevádzkovateľovi. Okrem finančnej sankcie regulačný orgán uviedol, že TGP Europe dostane kvôli odhaleným porušeniam aj oficiálne varovanie.

Komisia pre hazardné hry okrem toho potvrdila, že prevádzkovateľovi hazardných hier budú k jeho licencii pripojené ďalšie podmienky. Cieľom týchto podmienok je v konečnom dôsledku zabezpečiť, aby TGP Europe vykonávala dôkladné kontroly due diligence. V neposlednom rade regulačný orgán pre hazardné hry pripomenul, že držitelia licencií musia dodržiavať nariadenie a zabezpečiť dodržiavanie svojich povinností.

„Prevádzkovateľ hazardných hier TGP Europe Limited zaplatí pokutu vo výške 316 250 GBP za porušenie pravidiel boja proti praniu špinavých peňazí a spoločenskej zodpovednosti. Prevádzkovateľ – ktorý prevádzkuje 19 webových stránok – dostane aj oficiálne varovanie a do jeho licencie budú doplnené podmienky,“ uvádza sa vo vyhlásení, ktoré vydala Komisia pre hazardné hry.

ZDROJ: piaxabay.com

Porušenia v oblasti spoločenskej zodpovednosti a boja proti praniu špinavých peňazí

Pri opise nedostatkov regulačný orgán uviedol, že prevádzkovateľ nemal zavedené dostatočné posúdenie rizík v oblasti prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Prevádzkovateľ nebol schopný primerane riešiť riziká, ako je krádež totožnosti, keď zákazník poskytuje nepravdivé informácie alebo používa informácie tretích strán. Komisia okrem toho uviedla, že TGP Europe neidentifikovala riziká súvisiace so „zložitými alebo neobvykle veľkými transakciami“.

Ďalšie porušenia v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí identifikovala v tom, že prevádzkovateľ nemal účinné zásady a postupy na kontrolu náležitej starostlivosti pred zapojením sa do dohôd o white-label. Regulačný orgán odhalil aj nedostatky súvisiace so zmierňovaním a zvažovaním rizík prania špinavých peňazí v rámci partnerstiev medzi podnikmi.

ZDROJ: shutterstock.com

Na druhej strane medzi nedostatky v oblasti spoločenskej zodpovednosti, ktoré odhalil regulačný orgán, patrilo umožnenie hráčom hrať napriek tomu, že dostali upozornenie o bezpečnejšom hraní. Komisia tvrdila, že prevádzkovateľ v takýchto prípadoch nezasiahol a umožnil zákazníkom pokračovať v hraní.

Ďalšie porušenia zahŕňali „spoliehanie sa na automatické interakcie namiesto ľudských, keď zákazníci dostanú upozornenie na bezpečnejšie hranie“. Spoločnosť TGP Europe zároveň nevyhodnotila účinnosť interakcií ani neprijala dodatočné preventívne opatrenia, ako je napríklad telefonická komunikácia so stávkujúcimi, vysvetlil dozorný orgán nad hazardnými hrami.