Indická vláda zverejnila nový súbor pravidiel pre reguláciu online hazardných hier a zámer zriadiť sériu „samoregulačných“ orgánov na dohľad nad týmto odvetvím.

Ministerstvo elektroniky a informačných technológií v Indii zverejnilo zmeny a doplnenia svojich pravidiel o informačných technológiách (usmernenia pre sprostredkovateľov a etický kódex digitálnych médií), ktoré sa týkajú online hazardných hier.

Konzultácie o zmenách a predkladanie pripomienok bude možné do 17. januára.

Podľa pravidiel sa online hra definuje ako akákoľvek hra hraná prostredníctvom internetu, pri ktorej hráč „vkladá peniaze s očakávaním výhry“. V prípade potreby môže indická vláda jednostranne vyhlásiť, že sa na vybrané hry vzťahujú regulačné pravidlá.

V zmenách a doplneniach sa uvádza, že žiadna ponúkaná online hra nesmie byť v rozpore so žiadnymi existujúcimi zákonmi, ako sú napríklad celoštátne zákazy hazardných hier.

ZDROJ: WINARCH

Samoregulačné orgány pre online hazardné hry v Indii

Namiesto zriadenia vládneho regulačného orgánu by pozmeňujúce a doplňujúce návrhy umožnili vytvorenie „samoregulačných orgánov“ zložených z podnikov zaoberajúcich sa online hrami, ktoré by vytvárali pravidlá pre online hazardné hry.

V predstavenstve takéhoto orgánu musí byť „nezávislá významná osoba z oblasti online hier, športu alebo zábavy alebo z inej relevantnej oblasti“, ako aj „osoba, ktorá zastupuje hráčov online hier“, odborník na psychológiu alebo vzdelávanie spotrebiteľov a odborník na verejnú politiku, ktorého vymenuje ústredná indická vláda.

Tieto orgány by mali vytvoriť rámec pravidiel „s cieľom chrániť používateľov pred škodami“, ako je napríklad závislosť, ako aj chrániť deti a predchádzať finančným trestným činom.

ZDROJ: pixabay.com

Mali by tiež vyžadovať, aby členovia overovali svojich používateľov, vykonávali kontroly typu „poznaj svojho zákazníka“, zaviedli proces prijímania sťažností a mali kontaktnú adresu v Indii.

Ak samoregulácia ale nevytvára dostatočné normy, ústredná vláda jej môže „nariadiť, aby prijala opatrenia na nápravu nedodržiavania noriem“. V prípade potreby by potom mohla pozastaviť registráciu takéhoto orgánu.

Poslanec Sushil Kumar Modi minulý rok vyzval vládu, aby vytvorila komplexný rámec regulácie online hier, pričom vyjadril obavy z nárastu ich popularity v krajine.

V júni India oznámila zásah proti reklamám na stávkovanie od prevádzkovateľov so sídlom v zahraničí. V poradnom vyhlásení pre médiá vláda uviedla, že tlačené a elektronické médiá „by sa mali zdržať“ uverejňovania reklám na online stávkové platformy.