Spoločnosť MaxBet sa dohodla s dcérskou spoločnosťou Bargame AD, ktorú vlastní CT Gaming, na kúpe jej podielu v El Dorado Slot Clubs v Srbsku.

Dohoda podlieha protimonopolným predpisom o povolení fúzie a očakáva sa, že bude dokončená niekedy v priebehu 1. štvrťroka 2023.

Darko Živanov, generálny riaditeľ spoločnosti MaxBet, k transakcii povedal: „Touto akvizíciou privítame El Dorado Slot Clubs v rodine MaxBet. Pevne veríme v ďalší rast a rozvoj segmentu výherných automatov a v úspešné uplatnenie našich obchodných zručností a skúseností s riadením spoločností v tomto odvetví.“

ZDROJ: shutterstock.com

MaxBet pokračuje v realizácii svojej stratégie, ktorá kombinuje organickú expanziu s vybranými akvizíciami v Srbsku a balkánskom regióne.“

MaxBet bola založená už v roku 1997 a aktívne sa snaží rozšíriť svoju prítomnosť na konkrétnych trhoch na celom Balkáne i mimo neho. Pôsobí v Severnom Macedónsku a Čiernej Hore a má v pláne pokračovať v raste. Najnovšia dohoda umožňuje spoločnosti účinne rozšíriť svoju pôsobnosť v Srbsku prostredníctvom kamenných herní El Dorado Slot, ktoré sa nachádzajú po celej krajine. Samotné kluby disponujú rôznymi typmi výherných prístrojov a stolových hier.