Predaj alkoholických nápojov na čerpacích staniciach pohonných látok sa však nezakáže.

Plénum Národnej rady SR v utorok posunulo do druhého čítania novelu zákona o dani z príjmov z dielne nezaradeného poslanca Martina Čepčeka. Ako informuje portál Teraz.sk podľa predloženej novely by sa malo zaviesť oslobodenie od dane z príjmu pre výhry z hazardných hier iba do hodnoty neprevyšujúcej 350 eur. Výhry nad túto sumu by teda mali byť zdaňované.

Do druhého čítania sa dostal aj Čepčekov ďalší návrh zákona o sociálnom poistení. V prípade vdov a vdovcov, ktorí vychovali aspoň jedno dieťa, sa má veková hranica opätovného vzniku nároku na vdovský a vdovecký po smrti manžela, manželky znížiť z dôchodkového veku na vek 57 rokov.

ZDROJ: shutterstock.com

Predaj alkoholických nápojov na čerpacích staniciach pohonných látok sa však nezakáže. Poslanci v utorok odmietli návrh zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov, ktorý rovnako predložil Čepček. Zároveň navrhoval zákaz reklám na alkoholické nápoje, rovnako aj zákaz reklamy na online hazard v čase od 6.00 h do 22.00 h.

Zároveň poslanci odmietli aj návrh zákona o sociálnom poistení z dielne nezaradeného poslanca Ondreja Ďuricu. Ten navrhoval mimoriadne a jednorazovo valorizovať dôchodky o 8 % s účinnosťou od 1. novembra, vyplatiť v novembri mimoriadny 14. dôchodok a zvýšiť limit nulovej spoluúčasti pri nákupe liekov. Návrh reagoval na požiadavky v rámci petície Jednoty dôchodcov na Slovensku.