Spoločnosť Sportradar zverejnila svoje finančné výsledky za 2. štvrťrok 2022. Spoločnosť oznámila 23% nárast celkových príjmov, ktorý prekonal očakávania. Sportradar tiež oznámil 66% nárast príjmov v USA a 13% pokles EBITDA.

Popredná medzinárodná technologická spoločnosť kótovaná na burze Nasdaq a poskytovateľ športových stávok oznámila svoje finančné výsledky za 2. štvrťrok. Štvrťrok, ktorý sa skončil 30. júna, zaznamenal 23% nárast celkových príjmov a 66% nárast príjmov v segmente USA. Podľa výkonného riaditeľa Carstena Koerla tieto čísla prekonali očakávania spoločnosti. EBITDA v 2. štvrťroku však klesla o 13 % v porovnaní s rovnakým štvrťrokom roku 2021.

ZDROJ: SportRadar

Spoločnosť Sportradar si je istá svojou dynamikou

Koerl dodal, že spoločnosť si je istá dynamikou, ktorú vo svojom podnikaní vybudovala, čo jej pomohlo zvýšiť výhľad tržieb v roku 2022. Generálny riaditeľ spoločnosti Sportradar tiež spomenul „silnú tvorbu peňažných tokov“ a rozhodnutie spoločnosti splatiť približne polovicu nesplateného dlhu, pričom ďalej vyjadril nádej, že spoločnosť zostane „taká istá ako doteraz, pokiaľ ide o pákový efekt a škálovateľnosť“ podnikania. Spoločnosť Sportradar je tiež pripravená naďalej dosahovať dobré výsledky napriek náročným časom, ktoré ju čakajú.

Silný rast naprieč všetkými segmentmi spustil nárast príjmov

Tržby spoločnosti v druhom štvrťroku dosiahli 177,2 milióna eur (186 miliónov USD) v porovnaní so 143,6 milióna eur (146 miliónov USD) v druhom štvrťroku 2021. Rast bol spôsobený silným rastom vo všetkých obchodných segmentoch. Osobitný dôraz sa kládol na rast tržieb na americkom trhu o 66%, ktoré dosiahli hranicu 29,1 milióna eur (30,5 milióna USD) v porovnaní so 17,5 milióna eur (17,8 milióna USD) v druhom štvrťroku minulého roka.

ZDROJ: shutterstock.com

Hotovosť a peňažné ekvivalenty spoločnosti dosiahli ku koncu júna 715,6 mil. eur (728 mil. USD), pričom celková likvidita predstavovala 825,6 mil. eur (840 mil. USD). Upravená EBITDA v druhom štvrťroku klesla na 27,6 milióna eur (28,9 milióna USD) v porovnaní s 31,6 milióna eur (32,1 milióna USD) v druhom štvrťroku 2021.

Pokles súvisel so sériou renomovaných zmlúv na športové práva a nákladmi súvisiacimi s dodatočným organickým a neorganickým rastom počtu zamestnancov. Rozhodujúcim faktorom pre upravenú EBITDA bola aj vojna na Ukrajine.

Finančný riaditeľ odstupuje

Finančný riaditeľ spoločnosti Sportradar Alex Gersh prijal novú pozíciu v USA, čo znamená, že zo spoločnosti odchádza. Gershov „významný prínos pre spoločnosť Sportradar“ spomenul aj Koerl spolu s oznámením, že spoločnosť v súčasnosti hľadá nového finančného riaditeľa. Medzitým Ulrich Harmuth prevezme funkciu nového dočasného finančného riaditeľa. Ulrich prvýkrát nastúpil do spoločnosti Soportradar v roku 2013 a od roku 2020 zastával pozíciu riaditeľa pre stratégiu spoločnosti. Je tiež členom manažérskeho tímu, ktorý dohliada na aktivity v oblasti rozvoja spoločnosti. Od jeho vedenia sa očakáva, že udrží rast spoločnosti a priebežné plnenie jej finančných cieľov.