Podľa štatistík uvedených v správe Safe Betting Sites sa odvetvie ešportu úspešne zotavuje z negatívnych dopadov dlhotrvajúcej koronakrízy. Ako informuje portál gamblinginsider.com čísla ukazujú, že v roku 2021 sa kumulatívna suma výhier v ešportových turnajoch zvýšila o 60% na 201 miliónov dolárov. V roku 2020 predstavovala suma kumulatívnych výhier sumu 124,9 mil. dolárov.  

Rok 2019 však zostáva celkovo najlepším rokom, čo sa týka finančných výhier, a to s celkovou sumou 240,7 milióna dolárov. Ešte v roku 2017 sa táto suma pohybovala na úrovni 117 miliónov dolárov; v nasledujúcom roku 2018 následne vzrástla o 42,7%, pričom hráči ešportov získali celkovo 167 miliónov dolárov. V roku 2020 došlo k výraznému poklesu o 48% oproti roku 2019 na celkovú sumu 124,9 milióna dolárov; v roku 2021 sa však čísla opäť odrazili nahor a dosiahli celkovú výšku výhier 201 miliónov dolárov.

ZDROJ: shutterstock.com

Sektor ešportu zažíval prudko stúpajúci trend, keď sa od roku 2017 do roku 2019 zvýšil takmer o 106%. Bolo to však len krátko predtým, ako trh v roku 2020 negatívne zasiahol Covid-19. Celé odvetvie v dôsledku výluk a obmedzení zaznamenalo výrazný útlm, keďže turnaje a podujatia sa prirodzene z dôvodu protiepidemiologických opatrení nemohli konať.

Zaujímavosťou však je, že ešportové stávkovanie zažilo počas pandémie pravý opak, a to prudký nárast. Bolo to však spôsobené najmä výpadkom tradičných športových podujatí a eventov.

Vyom Chaudhary, redaktor spoločnosti SafeBettingSites, k tomu uviedol: „Trendy v oblasti ešportu v roku 2021 vyzerali oveľa lepšie ako v predchádzajúcom roku, ale bolo by nesprávne tvrdiť, že došlo k úplnému oživeniu. Suma ročných výhier v ešporte sa pred pandémiou pravidelne zdvojnásobovala každé dva roky. Aby sa mohla dosiahnuť obdobná dynamika rastu aj v súčasnosti, je potrebné zrejme ešte pár rokov počkať.“