Britský úrad pre reklamné štandardy (ASA) vyhovel sťažnosti na spoločnosť Dribble Media v súvislosti s reklamou, ktorá sa objavila na Facebooku a propagovala stávkovanie na videohry cez stávkový portál Midnite.

V predmetnej reklame, ktorá sa objavila 18. septembra tohto roku, sa písalo: „Top tier esports for UK games … Crazy odds Huge Wins Blitz pay-outs“ (Špičkové ešporty pre hry v Spojenom kráľovstve… Šialené kurzy Obrovské výhry Bleskové výplaty), spolu s obrázkom tweetu, na ktorom stálo: „I’m so hooked on CS:GO bets I’ve been making the craaaaaziest [sic] calls“ (Som tak závislý na stávkach CS:GO, že som robil tie najšialenejšie [sic] hovory).

Na úrad ASA sa obrátil jediný sťažovateľ s tým, že reklama podporuje problémové správanie pri hraní hazardných hier, a tvrdil, že reklama je nezodpovedná. Spoločnosť Dribble Media reagovala vyhlásením, že reklamu vytvorila spoločnosť tretej strany, ktorá nedodržala jej zásady pre reklamy na sociálnych sieťach. Spoločnosť Dribble Media dodala, že reklamu obratom odstránila, a uviedla, že s treťou stranou už nebude spolupracovať.

ZDROJ: peakpx.com

Vo svojom posúdení sa ASA odvolávala na kódex CAP, ktorý uvádza, že marketingová komunikácia nesmie zobrazovať, schvaľovať alebo podporovať správanie v oblasti hazardných hier, ktoré je spoločensky nezodpovedné alebo by mohlo viesť k finančnej, sociálnej alebo emocionálnej ujme.

ASA uviedla, že odkazy na „závislosť od stávok na CS:GO“ vykresľovali závislosť od hazardných hier v pozitívnom svetle, a preto schvaľovali a podporovali problémové správanie v oblasti hazardných hier. Orgán tiež uviedol, že tvrdenie „making the craaaaaziest [sic] calls“ prezentovalo bezohľadné stávkovanie v pozitívnom svetle, a teda spôsobom, ktorý by mohol viesť k finančnej, sociálnej alebo emocionálnej ujme.

Vzhľadom na tieto dva faktory ASA uviedla, že celkový dojem z reklamy bol, že schvaľuje a podporuje stávkovanie spôsobom, ktorý by mohol byť škodlivý.

ASA uznala, že reklamu vytvorila spoločnosť tretej strany a spoločnosť Dribble Media informovala úrad o problematickej reklame, ktorá nie je v súlade so zásadami spoločnosti Dribble Media. Podľa ASA je spoločnosť Dribble Media v konečnom dôsledku vždy zodpovedná za svoju reklamu, a preto spoločnosti Dribble Media nariadila, aby nezobrazovala, neschvaľovala ani nepodporovala správanie v oblasti hazardných hier, ktoré je spoločensky nezodpovedné alebo by mohlo v budúcnosti viesť k finančnej, sociálnej alebo emocionálnej ujme.