Na začiatku tohto roka nadobudol účinnosť Kódex zodpovednej reklamy, ktorý je výsledkom dohody medzi Úradom pre reguláciu hazardných hier (ÚRHH) a prevádzkovateľmi hazardných hier.

Legálni prevádzkovatelia hazardných hier i ďalšie subjekty podieľajúce sa na ich propagácii tak môžu ku Kódexu pristúpiť prostredníctvom vyhlásenia podpísaného štatutárnym zástupcom.

Bezpečnejší hazard pre všetkých

„Naším záujmom je, aby hazardné hry predstavovali bezpečný zdroj zábavy a aby boli právne predvídateľným prostredím pre prevádzkovateľov, ako aj pre spotrebiteľov. Preto som rád, že sa nám spoločnými silami podarilo prijať dokument, ktorý zadefinoval jasné štandardy v oblasti reklamy, ktoré prispejú k zvýšeniu ochrany rizikových skupín a maloletých,“ uviedol pre agentúru SITA generálny riaditeľ ÚRHH Dávid Lenčéš. Napriek tomu, že reklamy na hazardné hry sú poväčšine zamerané primárne na dospelých, agresívnej reklame je čoraz častejšie vystavená aj mládež a zraniteľné skupiny obyvateľstva.

ZDROJ: shutterstock.com

Predchádzanie negatívnym dopadom

Kódex je tiež snahou vyhnúť sa zákazom plynúcim z prípadných negatívnych dopadov neetickej reklamy a venuje sa preto aj prílišným reštrikciám, ktoré by mohli podľa signatárov mať presne opačný účinok: „Je praxou overené, že extrémne zákonné reštrikcie v oblasti hazardných hier vedú spotrebiteľov k užívaniu zakázaných a nelicencovaných ponúk hazardných hier na čiernom trhu,“ uvádzajú v Kódexe. Venujú sa tiež riziku, ktoré pre maloleté osoby predstavuje nevhodne umiestnená reklama bez kontextu či dodatočného poučenia: „Hazardným hrám sú často vystavené maloleté osoby, keďže využívajú internet, mobilné aplikácie a médiá, v ktorých sa zobrazuje reklama na hazardné hry, a pôsobí na nich aj exteriérová reklama na hazardné hry.“

Už žiadny dvojitý meter

„Obmedzovanie reklamy pre herne existuje už dlhšie aj priamo zo zákona. Zákaz označiť prevádzku nápisom herňa, nepriehľadné výklady, žiadne herné symboly na polepoch prevádzok či svetelná a blikajúca reklama pri kamennej forme hazardu v praxi riadne fungujú,“ hovorí Dominika Hlobenová, hovorkyňa Asociácie zábavy a hier. Kódex, ktorý by mal prevádzkovateľom hazardných hier v budúcnosti zaručiť rovnoprávne a vyvážené postavenie na trhu stanovením štandardu správnej praxe ohľadne zodpovednej reklamy, vnímajú ako dobrý krok. „Uvítali sme preto snahu aj ostatných subjektov na trhu pristúpiť k samoregulácii reklamy,“ dodáva Hlobenová.

ZDROJ: pixabay.com

Lepšia ochrana najzraniteľnejších

Podľa jej slov Dominiky Hlobenovej bolo podpísanie kódexu pre členov Asociácie zábavy a hier samozrejmosťou. „Členovia našej asociácie dobrovoľne pristupovali k samoregulačným opatreniam už v minulosti, kedy sme sa zaviazali k nezvyšovaniu počtu našich prevádzok v slovenských mestách a obciach. Tento kódex zodpovednej reklamy teda opäť podpísali všetci naši členovia, uvedomujúci si našu spoločenskú zodpovednosť,“ upresňuje Hlobenová. Chrániť tých najzraniteľnejších, medzi ktorých patrí v neposlednom rade aj mládež, je dlhodobým záujmom Asociácie zábavy a hier a účinná samoregulácia reklamy môže tejto snahe len pomôcť. V podobnom duchu sa vyjadril aj predseda ÚRHH Dávid Lenčéš: „Naším spoločným cieľom by malo byť presadzovanie silného a moderného regulačného rámca, ktorý by poskytoval ochranu zraniteľným skupinám osôb a maloletým.“

ZDROJ: urhh.sk

Prísna regulácia namiesto zákazov

Asociácia zábavy a hier pripomína, že kamenné herne sa za účelom ochrany najzraniteľnejších okrem regulácií týkajúcich sa reklamy už dlhodobo podrobujú aj ďalším obmedzeniam. Prísne pravidlá obmedzujú otváracie hodiny herní, ich umiestnenie či znemožnenie vstupu rizikovým hráčom. „Nástroje, ktoré momentálne na ochranu zraniteľných máme, sú dostačujúce, zamerať sa teraz treba na to, čo okrem zodpovednej reklamy môžeme urobiť pre ľudí v rámci spoločenskej zodpovednosti a preventívnych opatrení,“ rozvíja Dominika Hlobenová myšlienku pomoci obyvateľom a pripomína občianske združenie Rozvíjame naše mestá.

Projekty, ktoré pomáhajú

OZ Rozvíjame naše mestá vzniklo v roku 2018 za účelom dlhodobého investovania finančných prostriedkov na podporu rôznych komunitných projektov v slovenských mestách a obciach a združuje prevádzkovateľov hazardných hier na Slovensku. Jeho pilotným projektom je mesto Poprad, ktorému sa v spolupráci so združením podarilo napríklad zrevitalizovať detské ihrisko a hraciu plochu na sídlisku Západ, zrekonštruovať ďalšie multifunkčné ihrisko či zabezpečiť nové vozidlo pre Centrum sociálnych služieb. „V meste, kde podnikáme, je pre nás prirodzené podieľať sa na rozvoji a zlepšovať kvalitu života jeho obyvateľov, namiesto toho, aby sme museli bojovať s nezmyselnými zákazmi a neférovo nastavenými trhovými podmienkami,“ uzatvára tému Dominika Hlobenová.