Analýza Ministerstva financií ČR ukazuje, že v krajine funguje moderná regulácia hazardných hier. Za štyri roky sa znížil počet herní o 80% a počet výherných automatov klesol o 62%.

Vláda Českej republiky v pondelok 13. septembra ex post schválila RIA analýzu, ktorú vypracovalo ministerstvo financií na účely komplexnej revízie a hodnotenia legislatívy v oblasti hazardných hier. Cieľom analýzy bolo posúdiť plnenie cieľov a princípov regulácie hazardných hier a identifikovať potenciálne odporúčania pre jej ďalší rozvoj. Vykonala sa aj analýza ASTERIG, ktorá skúmala rizikovosť jednotlivých hazardných hier.

ZDROJ: pixabay.com

Z RIA analýzy vyplýva, že regulácia hazardných hier z roku 2016 je plne funkčná a plní svoj účel vrátane ochrany samotných hráčov pred rizikom závislosti od hazardných hier. K tomu slúžia mnohé prijaté opatrenia v oblasti závislosti a sebaovládania, ako aj register vylúčených osôb, v ktorom je zaregistrovaných viac ako 200 000 osôb. Najmä v dôsledku novej regulácie hazardných hier klesol počet hracích automatov od roku 2017 o 62% z 53 554 na súčasných 20 269. Počet prevádzok technických hazardných hier sa za rovnaké obdobie znížil o celých 80% zo 4 329 na 702 v celej krajine.

ZDROJ: pixabay.com

„Stanovením jasných pravidiel sa nám podarilo nielen obmedziť nadmerné hranie hazardných hier, ale predovšetkým lepšie chrániť našich občanov a ich rodiny pred ničivými dôsledkami závislosti od hazardných hier. V našom registri vylúčených osôb, ktorým prevádzkovatelia nemôžu povoliť účasť na hazardných hrách, je v súčasnosti viac ako 200 000 osôb. Z ulíc zmizli špinavé herne a nahradili ich moderné kaviarne, kaderníctva a miesta pre deti. Len pre porovnanie, pred desiatimi rokmi sme mali viac ako 100-tisíc strojov, dnes len asi pätinu. Dovolím si tvrdiť, že sme sa konečne zbavili nálepky kasína v srdci Európy,“ hovorí ministerka financií Alena Schillerová.

Masívny rozvoj internetu v oblasti hazardných hier

Najvýznamnejším súčasným trendom v oblasti hazardných hier je bezpochyby prechod do online prostredia, kde sa do roku 2017, keď vstúpil do platnosti zákon o hazardných hrách, hralo len približne 10 % objemu hazardných hier. Do roku 2020 bol tento pomer takmer vyrovnaný, pričom podiel internetových hazardných hier predstavoval približne 45 %. Najvýraznejší presun na internet možno pozorovať v oblasti kurzových stávok, kde sa podiel internetu na výbere daní za posledných osem rokov zvýšil o viac ako 40 percentuálnych bodov na 91 %. Výrazný nárast podielu internetových hier je zrejmý aj v oblasti technických hier, a to zo 16 % na 40 % z celkového počtu.

Rastúci význam internetu v oblasti hazardných hier je logickým dôsledkom technologického pokroku a všeobecných trendov. Kľúčovú úlohu v tomto vývoji za posledný rok nepochybne zohrala pandemická situácia súvisiaca so šírením Covid-19, ktorá tento dlhodobý trend urýchlila.

Vývoj čiastkových daňových príjmov z jednotlivých druhov hazardných hier a vývoj podielu pozemných a internetových hazardných hier na týchto príjmoch v období 2013 – 2020

ZDROJ: Ministerstvo financií ČR

Hoci už existuje niekoľko opatrení a nástrojov, ktoré účinne fungujú aj v prostredí internetu, ako napríklad povinná registrácia pre hazardné hry, samoobmedzujúce opatrenia, informačné povinnosti a register vylúčených osôb, je potrebné sa na túto oblasť ďalej zamerať, aby sa splnili nové výzvy a požiadavky technologického pokroku.

„Hoci existujúca regulácia hazardných hier funguje veľmi dobre nielen v teréne, ale aj v online prostredí, musíme reagovať na nové výzvy. Internetové hazardné hry sú čoraz rizikovejšie, najmä kvôli rýchlosti hry, anonymite hráča a dostupnosti 24 hodín denne. To všetko robí online hazardné hry atraktívnejšími a podľa našej analýzy aj rizikovejšími. A som presvedčená, že vyššiu rizikovosť hazardných hier treba v budúcnosti riešiť, aj keď to bude proporcionálne vyvážené vyššou mierou zdanenia,“ hovorí Alena Schillerová.

Analýza ministerstva financií navrhuje parametrické úpravy regulácie nielen v oblasti online hazardných hier, ale aj v licenčnom konaní a v niektorých ďalších oblastiach, kde prax priniesla potrebu úprav. Čiastkové zmeny by sa mali vykonať aj v oblasti samoobmedzujúcich opatrení, regulácie reklamy a informačnej povinnosti prevádzkovateľa.

ZDROJ: pixabay.com

Brzdy závislosti, sebaovládanie a register vylúčených osôb

Komplexná regulácia hazardných hier prijatá v roku 2017 priniesla dôslednejšiu ochranu stávkujúcich, najmä zavedením návykových bŕzd a sebaobmedzujúcich opatrení, ako je možnosť stanoviť maximálnu dennú sumu stávok. Moderná regulácia hazardných hier ďalej posilnila právomoci dozorných orgánov a zaviedla povinnú registráciu, regulovala reklamu na hazardné hry, zakázala podávanie alkoholu a cigariet pri voľnej hre a zvýšila povedomie o negatívnych vplyvoch hazardných hier. Zaviedla tiež reguláciu hazardných hier na internete a nový, účinnejší systém zdaňovania hazardných hier.

Reforma bola zavŕšená minulý rok zavedením registra osôb vylúčených z hazardných hier, ktorý je preventívnym nástrojom na ochranu hráčov a ich okolia. V súčasnosti je v registri zapísaných približne 206 000 osôb, z ktorých takmer 900 je zapísaných dobrovoľne na vlastnú žiadosť. „Prevádzkovatelia hazardných hier sú povinní overiť, či sa osoba nachádza v registri vylúčených osôb. Ak je osoba vedená v registri, prevádzkovateľ nesmie tejto osobe povoliť vstup alebo jej umožniť nastavenie používateľského konta. To platí nielen pre kasína a herne, ale aj pre internetové hry. Vďaka registru už nedochádza k situáciám, keď peniaze vyplatené v rámci dávok v hmotnej núdzi končia v hracích automatoch,“ uzatvára Alena Schillerová.