Holandská vláda oznámila, že Curaçao pracuje na upravenom harmonograme pre revíziu licenčného systému na igaming vzhľadom na pripomienky zainteresovaných strán, ktoré boli vznesené k pripravovanej legislatíve.

Keď Curaçao v roku 2020 dostalo pomoc od holandskej vlády kvôli zmierneniu dopadov pandémie Covid-19, Holandsko na oplátku požiadalo ostrovný štát o aktualizáciu niektorých reforiem na ostrove.

Reforma hazardných hier na Curaçao

Podľa súčasného licenčného systému na Curaçao sa o udeľovanie licencií starajú štyri súkromné podniky, ktoré sú držiteľmi „hlavných licencií“ udelených vládou. Existujúci režim sa všeobecne považoval za jeden z najliberálnejších existujúcich systémov s nízkymi prekážkami vstupu a malou kontrolou prevádzkovateľov. Zdá sa však, že podľa nových pravidiel by sa to malo zmeniť.

ZDROJ: peakpx.com

Okrem sprísnených opatrení proti praniu špinavých peňazí sa od držiteľov licencií bude vyžadovať, aby na ostrove pracovali aspoň traja zamestnanci na „kľúčových pozíciách“. Minister financií Javier Silvania pre portál iGB povedal, že niektorí prevádzkovatelia môžu byť nútení ukončiť činnosť, keď nové licencie nadobudnú účinnosť, ale že s tým „nemá problém“.

Posledné aktualizácie

Zo štvrťročnej aktualizácie holandskej vlády ohľadne stavu reformy hazardu sú zrejmé aj informácie o pokroku týchto reforiem. V aktualizácii za 4. štvrťrok sa uvádza, že nový návrh zákona by mal byť „pripravený na predloženie parlamentu vo februári 2023„, hoci predtým holandská vláda uviedla, že tento časový plán by sa mohol posunúť vzhľadom na vstupy a pripomienky kľúčových zainteresovaných strán.

ZDROJ: peakpx.com

V aktualizácii za 1. štvrťrok 2023 sa však uvádza, že tieto vstupy a pripomienky zainteresovaných strán skutočne ovplyvnili súvisiaci časový harmonogram.

Vláda v aktualizácii uviedla, že Organizácia pre dočasnú prácu – holandský vládny orgán, ktorý sa zaoberá vykonávaním reforiem súvisiacich s pomocou Covid – „stále čaká na upravený harmonogram od ministerstva financií [Curaçao]“

V dokumente sa dodáva, že „nový harmonogram s krokmi vedúcimi k nadobudnutiu účinnosti nového zákona schvaľuje ministerstvo financií a zdieľa ho s Holandskom“. Podľa dokumentu, ktorý bol zverejnený v decembri, mal byť nový harmonogram hotový do 1. januára, takže je možné, že už v súčasnosti existuje, nie je však známa jeho presná podoba.

Uvádza sa v ňom len, že „v súlade s dohodou medzi ministrom financií Curaçaa a ministrom právnej ochrany Holandska sa v januári uskutočnia oficiálne konzultácie o pokroku pri reforme [zákona o hazardných hrách]„.