Švédska vláda predložila návrhy na sprístupnenie väčšieho množstva údajov o spotrebiteľoch licencovaným prevádzkovateľom s cieľom pomôcť predchádzať škodám súvisiacim s hazardnými hrami, ako je napríklad závislosť.

V memorande, ktoré oznámil švédsky minister pre finančné trhy Niklas Wykman, sa uvádzajú plány týkajúce sa práv na spracovanie osobných údajov o hráčoch a ich herných návykoch s cieľom bojovať proti problémovému hraniu.

Návrh zahŕňal aj možnosť prevádzkovateľov preskúmať a analyzovať informácie o zdraví a financiách hráčov, ktoré sami nahlásili, aby mohli prijať príslušné opatrenia na riešenie škôd súvisiacich s hraním hazardných hier.

ZDROJ: peakpx.com

Prevádzkovatelia by mohli tieto informácie používať len na účely riešenia zjavných alebo potenciálnych problémov s hraním hazardných hier medzi hráčmi.

Prostredníctvom návrhu môžeme zabezpečiť silnú ochranu spotrebiteľov na trhu s hazardnými hrami a lepšie pomôcť tým, ktorí sa potrebujú zbaviť závislosti od hazardných hier,“ povedal Wykman.

Návrh bol vypracovaný po následnej kontrole zo strany Štátnej pokladnice, v ktorej sa poukazuje na to, že spoločnosti prevádzkujúce hazardné hry musia mať dobré znalosti o svojich zákazníkoch, aby boli schopné čeliť problémovému hraniu.“

Ak by boli návrhy schválené, zmeny v zákone by nadobudli účinnosť od 1. januára 2024.