Spoločnosť Allwyn oznámila, že Camelot stiahol svoju žalobu proti nej a z právneho súboja o držiteľa štvrtej licencie na Národnú lotériu odstupuje. Spoločnosť Allwyn Komisia pre hazardné hry vybrala ako budúceho držiteľa licencie a prevádzkovateľa Národnej lotérie Spojeného kráľovstva v riadnom výberovom konaní.

Keď Komisia pre hazardné hry v marci 2022 udelila spoločnosti Allwyn štvrtú licenciu na Národnú lotériu, súčasný prevádzkovateľ Camelot sa proti tomuto rozhodnutiu okamžite odvolal a začal právne kroky proti spoločnosti Allwyn a tiež proti Komisii pre hazardné hry, ktoré by v prípade úspechu mohli vládu Spojeného kráľovstva stáť na náhrade škody 600 miliónov libier (693 miliónov dolárov).

ZDROJ: Allwyn

Spoločnosť Allwyn však teraz zverejnila informáciu, že Camelot stiahol svoju žalobu, pričom Allwyn zároveň sťahuje svoju protižalobu. Očakáva sa, že Allwyn teraz začne proces riadneho prechodu na prevzatie prevádzkovania Národnej lotérie od Camelotu, ktorý o práva prevádzkovať Národnú lotériu prišiel v neúspešnom výberovom konaní. Camelot pritom prevádzkoval ako držiteľ licencie britskú Národnú lotériu nepretržite od roku 1994 a takýto právny spor nebol jeho prvým. Licencia, ktorej hodnota sa odhaduje na 6,4 miliardy libier za 10 rokov, bola predmetom právneho sporu už aj v minulosti. V roku 2012 spoločnosť Camelot prehrala vo výberovom konaní na prevádzkovanie Národnej lotérie Spojeného kráľovstva, keď bola spoločnosť Virgin vyhlásená za preferovaného uchádzača o tretiu národnú licenciu. Právne kroky spoločnosti Camelot však viedli k tomu, že spoločnosť Virgin zo súťaže odstúpila, pričom práva si v následnom výberovom konaní ponechala spoločnosť Camelot.

ZDROJ: Camelot

Pri tejto príležitosti však spoločnosť Allwyn zotrvala na svojom, čo prinútilo Camelot stiahnuť svoju žalobu v právnom spore – keďže Camelot si uvedomil, že Allwyn pravdepodobne nebude nasledovať Virgin a tlaku Camelotu neustúpi. Camelot by sa mal v ďalšom období sústrediť len na dosiahnutie finančnej kompenzácie, nebude však spochybňovať legitimitu držiteľa štvrtej licencie na Národnú lotériu.