Európska asociácia pre hazardné hry a stávky (EGBA) zriadila expertnú skupinu na boj proti hrozbám kybernetickej bezpečnosti.

EGBA vo svojom vyhlásení označila webové stránky s hazardnými hrami za „čoraz lukratívnejší cieľ“ pre zločincov a citovala správu spoločnosti Imperva, ktorá sa zaoberá kybernetickou bezpečnosťou, podľa ktorej budú automatické hrozby v roku 2020 predstavovať 28% celkovej globálnej návštevnosti webových stránok s hazardnými hrami.

ZDROJ: pixabay.com

Kybernetická bezpečnosť sa stáva ešte naliehavejším problémom počas veľkých športových podujatí. Počas majstrovstiev Európy vo futbale v roku 2021 sa kybernetické hrozby medziročne zvýšili o 96%, pričom najčastejším cieľom boli webové stránky Spojeného kráľovstva a Nemecka, uviedla EGBA.

V tejto súvislosti bude novovytvorená expertná skupina združenia podporovať a koordinovať úsilie členov v boji proti týmto rastúcim kybernetickým bezpečnostným hrozbám.

Túto expertnú skupinu sme založili s cieľom podporiť a vytvoriť veľmi potrebnú platformu pre medziodvetvovú spoluprácu v otázkach kybernetickej bezpečnosti,“ povedal Maarten Haijer, generálny tajomník EGBA.

Kybernetickí zločinci sa čoraz odhodlanejšie a sofistikovanejšie pokúšajú nabúrať do webových stránok s hazardnými hrami s cieľom ukradnúť údaje a peniaze zákazníkov.“

ZDROJ: EGBA.EU

Skupina umožní členom vymieňať si informácie o najnovších kybernetických hrozbách a útokoch, spolupracovať pri sledovaní a riešení incidentov, identifikovať a riešiť bezpečnostné zraniteľnosti a zavádzať najnovšie osvedčené postupy v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Tvoria ju odborníci na kybernetickú bezpečnosť z radov členov EGBA, pričom účasť v skupine je otvorená aj pre prevádzkovateľov, ktorí nie sú jej členmi, za predpokladu, že dodržiavajú viaceré normy v oblasti kybernetickej bezpečnosti a ochrany údajov.

Haijer ďalej dodal: „Kybernetické hrozby majú zvyčajne cezhraničný charakter, ovplyvňujú prevádzkovateľov rovnakým spôsobom a sú spoločnou hrozbou pre odvetvie. Preto je mimoriadne dôležité, aby prevádzkovatelia užšie spolupracovali na posilnení protokolov a postupov kybernetickej bezpečnosti, hľadali spoločné riešenia najnovších hrozieb a bezpečnostných zraniteľností a zavádzali najvyššie bezpečnostné normy.“