Britská Komisia pre hazardné hry zverejnila svoju správu o dodržiavaní a presadzovaní predpisov za rok 2020/21, v ktorej poukázala na nedostatky v postupoch proti praniu špinavých peňazí (AML) a v oblasti spoločenskej zodpovednosti za uplynulý rok.

Regulačný orgán uviedol, že nedostatky mohli byť spôsobené uprednostňovaním zisku pred dodržiavaním predpisov (Compliance).

Príčiny týchto nedostatkov sú takmer rovnako znepokojujúce ako samotné nedostatky,“ uviedol regulačný orgán. „Naša práca na prípadoch ukazuje, že prevádzkovatelia buď neposkytujú vhodné a dostatočné zdroje, alebo jednoducho uprednostňujú obchodné ciele pred regulačnými. To je jednoducho neprijateľné a budú to tak vnímať aj ostatní v odvetví, ktorí tvrdo pracujú na dosiahnutí súladu.“ V správe sa ako hlavný faktor, ktorý prispieva k zlyhaniam v oblasti AML a najmä CFT (financovanie terorizmu), uvádza nedostatočná náležitá starostlivosť. Patrí sem zavedenie nedostatočných opatrení náležitej starostlivosti na začiatku zmluvného vzťahu, neuplatňovanie náležitej starostlivosti v prípade existencie okolností, kedy by sa mala uplatňovať, a nadmerné spoliehanie sa na tretie strany pri vykonávaní kontrol náležitej starostlivosti.

ZDROJ: peakpx.com

Ukázalo sa tiež, že mnohí prevádzkovatelia majú „neprimeranú metodiku hodnotenia rizík“ v oblasti prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, pričom nezohľadnili ani to, ako by mohlo byť problémové hranie hazardných hier spojené s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu. Komisia uviedla viacero prípadov z minulého roka, ktoré sa týkali nedostatočných kontrol, vrátane prípadu, keď v marci uložila spoločnosti Casumo pokutu vo výške 6 miliónov GBP po tom, čo hráč mohol prehrať 1,1 milióna GBP bez akejkoľvek interakcie s požiadavkami na zodpovedné hranie.

ZDROJ: peakpx.com

Ako prípadové štúdie boli použité aj ďalšie príklady dokumentujúce prehliadanie postupov AML. Medzi tieto patril aj zákazník, ktorý vložil 20 000 GBP v hotovosti pri dvoch rôznych príležitostiach, pričom predložil falošnú identifikáciu. Ďalší zákazník sa pokúsil predložiť zapečatené balíčky peňazí v jednom kasíne falošne argumentujúc, že pochádzajú od iného prevádzkovateľa. A napokon člen organizovaného zločineckého gangu, ktorý používal peniaze z kybernetických zločinov v špičkovom kasíne.

V správe boli vyjadrené obavy, že prevádzkovatelia sa viac obávajú negatívnej reputácie kvôli nedodržiavaniu usmernení o spoločenskej zodpovednosti, hoci ich hlavným záujmom by malo byť predovšetkým zmiernenie rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

ZDROJ: peakpx.com

Správa pripomenula držiteľom licencií, že sa od nich očakáva úplné dodržiavanie podmienok licencie „v súvislosti s bojom proti praniu špinavých peňazí (AML) a financovaním terorizmu (CTF)„. Držitelia licencií na prevádzkovanie kasín musia okrem toho dodržiavať požiadavky nariadení o praní špinavých peňazí, financovaní terorizmu a prevode finančných prostriedkov (informácie o platiteľovi) z roku 2017 vrátane zmien a doplnení, ktoré vláda vykonala v rokoch 2020 a 2021.

Regulačný orgán uviedol: „Komisia sa naďalej stretáva s opakovanými príkladmi prevádzkovateľov, ktorí nevykonávajú revíziu svojich hodnotení rizík. Naďalej sme svedkami nedostatočných kontrol náležitej starostlivosti, čo zvyšuje riziko prijímania nezákonných finančných prostriedkov vrátane príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.“