Oddelenie integrity športového stávkovania Maltského úradu pre hazardné hry (MGA) vykonalo zmeny svojich požiadaviek na nahlasovanie podozrivých športových stávok. Povinnosť hlásiť podozrivé stávky sa bude týkať aj dodávateľov.

Podľa jednej z revidovaných politík MGA sa požiadavka na oznamovanie podozrivých stávok rozširuje popri prevádzkovateľoch hazardných hier, aj na technologických a produktových dodávateľov. To znamená, že dodávatelia budú mať odteraz rovnaké povinnosti ako prevádzkovatelia nahlasovať MGA akúkoľvek podozrivú stávkovú činnosť.

Okrem toho bude oddelenie pre integritu športového stávkovania MGA iniciatívne informovať všetkých držiteľov licencie o akejkoľvek podozrivej stávkovej činnosti v súvislosti s udalosťou, ktorú majú operátori v ponuke, pričom MGA nebude zverejňovať svoj zdroj informácií.

ZDROJ: unsplash.com

Tieto zmeny by mali priniesť vyššiu mieru potrebných informácií pre celé odvetvie športového stávkovania, lepšie možnosti monitorovania podozrivých stávkových aktivít a komplexnejšie posudzovanie a vyhodnocovanie rizík, ktorým toto odvetvie čelí.

MGA v tejto súvislosti uviedol: „Jedným zo záväzkov Maltského úradu pre hazardné hry je zaujať proaktívny prístup k riadeniu integrity športového stávkovania s cieľom riešiť hrozby, ktoré predstavujú ovplyvňovanie výsledkov zápasov a nekalé športové stávky.“

ZDROJ: pixabay.com

Tento krok nasleduje po zmenách maltských pravidiel týkajúcich sa integrity, na základe ktorých sa od začiatku roka 2021 stalo nahlasovanie podozrivých stávok pre prevádzkovateľov povinným. MGA otvorila konzultácie k tejto otázke ešte v máji 2020, po tom, ako v roku 2019 spustila činnosť svojho oddelenia pre integritu v športe.