Spoločnosť SoftGamings získala certifikát ISO 27001 od ISO/IEC, ktorý potvrdzuje dlhodobý cieľ spoločnosti udržiavať a naďalej zlepšovať bezpečnosť jej informačných systémov s dôrazom na ochranu dát.

Tento certifikát, ktorý vydáva ISO (Medzinárodná organizácia pre normalizáciu) a IEC (Medzinárodná elektrotechnická komisia), je osvedčením skutočnosti, že jeho vlastník splnil všetky prísne požiadavky na systém riadenia bezpečnosti informácií, ktoré vyžadujú tieto certifikačné orgány.

ZDROJ: europeangaming.eu

Ako informuje portál europeangaming.eu certifikát pre ISO/IEC 27001 zároveň znamená, že ochrana údajov hráčov a celková bezpečnosť a zabezpečenie systémov sú dôležitými piliermi obchodného modelu spoločnosti SoftGamings. Ešte pred získaním certifikátu sa systém informačnej bezpečnosti v spoločnosti pravidelne monitoroval, vyhodnocoval a zlepšoval. Preto je teraz prakticky v úplnom súlade s postupmi aplikovanými v medzinárodnom meradle v oblasti informačnej bezpečnosti. Vďaka certifikátu ISO 27001 môže spoločnosť SoftGamings ubezpečiť svojich klientov, že rozvoj bezpečnostnej infraštruktúry IT a ochrana citlivých informácií – od údajov o hráčoch až po všetky typy vykonávaných transakcií – sú súčasťou celkovej obchodnej stratégie spoločnosti aj do budúcnosti.

Irina Sazonova, riaditeľka partnerstiev spoločnosti SoftGamings, k udelenému certifikátu uviedla: „Získanie certifikátu ISO 27001 je dôležitým míľnikom v histórii spoločnosti a zásadným potvrdením toho, že naše systémy informačnej bezpečnosti, ich riadenie a správa spĺňajú najvyššie požadované sektorové štandardy. Byť spoľahlivým a dôveryhodným partnerom, ktorý poskytuje nielen kvalitné, ale aj úplne bezpečné služby, má pre nás obrovský význam a želáme si, aby to vedeli všetci naši súčasní aj potenciálni partneri.“

Získaním certifikátu ISO 27001 si spoločnosť SoftGamings zároveň otvára vstupnú bránu aj na nové trhy, kde je vlastníctvo takéhoto certifikátu súčasťou regulatórnych alebo trhových požiadaviek.