V Severnom Írsku sa schyľuje k rozsiahlej revízii legislatívy upravujúcej hazard. Návrh zákona o stávkach, hrách, lotériách a zábavách už prešiel svojou prvou legislatívnou fázou v parlamente.

Ak bude návrh zákona schválený, pôjde o najvýznamnejšie regulačné zmeny v oblasti hazardných hier v Severnom Írsku za posledných 35 rokov.  Ministerka pre komunity Deirdre Hargeyová, ktorá bola v máji poverená dohľadom nad revíziou legislatívy hazardu, informovala prevádzkovateľov, že môžu očakávať naozaj významné zmeny v právnych predpisoch regulujúcich hazardné hry. Podľa nej regulácia hazardu v Severnom Írsku zaostáva za inými európskymi krajinami, ktoré zaznamenávajú výraznejší posun v sprísňovaní odvetvovej legislatívy.

ZDROJ: pixabay.com

„Právne predpisy o hazardných hrách sa od ich prijatia pred 35 rokmi v podstate nezmenili,“ povedala Hargeyová. „V dôsledku toho tu regulácia hazardných hier nezodpovedá intenzite priemyselných a technologických zmien. Podľa môjho názoru bola zmena potrebná už dávno.“

Z navrhovaných legislatívnych zmien stojí za zmienku najmä povolenie pre stávkové kancelárie a bingo kluby otvárať svoje prevádzky aj v nedeľu a počas sviatkov vrátane Veľkého piatku. Návrh zákona sa tiež snaží nadviazať na existujúce právne predpisy s cieľom zabezpečiť, aby sa hazardné hry prevádzkovali transparentne a spravodlivo, a tiež sa snaží chrániť osoby mladšie ako 18 rokov a iné rizikové osoby pred negatívnym vplyvom hazardu.

ZDROJ: unsplash.com

Ak bude návrh zákona schválený, zavedie aj nové trestné činy týkajúce sa sprístupňovania hracích automatov deťom, vytvorí rámec pre povinný zákonný odvod prevádzkovateľov hazardných hier a zavedie povinný kódex dobrej praxe, ktorým sa budú prevádzkovatelia povinne riadiť.

Výnosy z navrhovaného odvodu sa pritom použijú na poskytovanie finančnej pomoci pre projekty spoločenskej zodpovednosti na boj so závislosťou od hazardných hier alebo elimináciu ďalších foriem škôd a negatívnych javov spojených s gamblingom.