Holandský minister pre právnu ochranu Franc Weerwind potvrdil, že od 1. júla začne platiť celoštátny zákaz necielenej reklamy na hazardné hry.

Pôvodný plán, ktorý Weerwind prvýkrát oznámil v júli 2022, spočíval v zákaze reklám na verejných priestranstvách, v televízii alebo rozhlase od 1. januára. Spoločnosť Weerwind však v októbri odložila jeho zavedenie z dôvodu prebiehajúcich verejných konzultácií týkajúcich sa zákona.

Minulý mesiac Weerwind uviedol, že zákaz vstúpi do platnosti najneskôr 1. júla, pričom tento dátum bol teraz potvrdený ako oficiálny dátum začiatku uplatňovania zákazu.

Tento nový dátum objasňuje tému, ktorá bola v Holandsku príčinou veľkého znepokojenia verejnosti, a to otázku, či deti vidia reklamu na hazardné hry.

ZDROJ: peakpx.com

Reklama je potrebná na to, aby sa informovalo o legálnej ponuke hazardných hier online, aby ľudia nehrali nelegálne,“ povedal Weerwind. „Zároveň máme ako vláda povinnosť chrániť zraniteľné skupiny pred rizikami hazardných hier online.“

Vďaka tomuto zákazu sa zraniteľné skupiny, najmä mladí ľudia, dostanú do menšieho kontaktu s týmito reklamami a obmedzíme pokušenie zapojiť sa do rizikových hazardných hier.“

Online reklamy zostávajú

Od 1. júla budú zakázané všetky televízne a rozhlasové reklamy, ako aj reklamy na verejných priestranstvách, napríklad na billboardoch. Reklama na internete a v televízii na požiadanie však bude povolená, ale za prísnych podmienok.

Internetová reklama, ako napríklad reklama na sociálnych sieťach a cielená reklama, bude povolená len vtedy, ak prevádzkovateľ dokáže aktívne zabrániť tomu, aby sa tieto reklamy dostali k mladým ľuďom do 24 rokov. Cielená reklama na spotrebiteľov v tejto vekovej kategórii je v Holandsku nezákonná.

ZDROJ: pixabay.com

Prevádzkovatelia musia tiež preukázať, že aspoň 95 % reklamy sa dostalo k ľuďom starším ako 24 rokov, pričom spotrebitelia by mali mať možnosť uviesť, že tieto reklamy nechcú vidieť.

Pozorne sme si vypočuli rady, ktoré nám boli poskytnuté“.

V rozhovore pre Casinonieuws o zákaze Charlotte Heesová, hovorkyňa ministerstva spravodlivosti a bezpečnosti, uviedla, že úplný zákaz reklamy, aby sa k mladým ľuďom nedostala žiadna reklama, by bol „príliš veľkým rizikom“ a mohol by viesť k tomu, že spotrebitelia sa obrátia na nelegálnych prevádzkovateľov.

„Pozorne sme si vypočuli rady, ktoré nám boli poskytnuté; to nie je nikde reálne,“ povedala Heesová. „Potom by ste dostali úplný zákaz reklamy a riziko, že ľudia skončia na ceste nelegálneho hazardu, je príliš veľké.“

95 % 24+ je prísnych, ale na základe inventúry mediálnych strán sa zdá byť uskutočniteľný. Nemusí to byť uskutočniteľné na všetkých webových stránkach, a preto tam reklama už nie je povolená.“

Zdroj: peakpx.com

Obdobie pre sponzorstvo televíznych programov a podujatí trvá do 1. júla 2024, zatiaľ čo dohody v rámci športového odvetvia, ako sú napríklad zmluvy o sponzorstve dresov, sú povolené do 1. júla 2025. Po tomto dátume bude sponzorstvo zo strany licencovaných subjektov zakázané.

„Prechodné obdobie je obmedzené na dohody o sponzorstve uzavreté pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia,“ uviedol Hees. „Počas tohto obdobia nie je priestor na uzatváranie nových zmlúv. Príliš by sa tým narušil účel rozhodnutia znížiť množstvo necielenej reklamy a jej široký dosah.“

Zákaz vyvoláva chválu aj kritiku

Zákaz si vyslúžil pochvalu od viacerých politických strán, volebných skupín a iných organizácií, ktoré sa predtým vyjadrili proti reklame na hazardné hry v krajine.

„Som rád, že zákaz necielenej reklamy na rizikové hazardné hry konečne vstupuje do platnosti,“ povedal Michiel van Nispen zo Socialistickej strany. „Už dlho sa politicky angažujem v tejto oblasti. Pretože vidíme, že je riskantné podporovať ľudí v hraní online, pretože to môže spôsobiť také problémy, pre ľudí a spoločnosť.“

Toto rozhodnutie ignoruje význam reklamy“

Helma Loddersová, predsedníčka obchodného združenia VNLOK, však zasiahla proti novému zákonu a uviedla, že ignoruje spoločenskú zodpovednosť, ktorú už licencovaní prevádzkovatelia preberajú.

„Nájsť dobrú rovnováhu medzi dostatočnou reklamou, ktorá by viedla ľudí od nelegálnej k legálnej ponuke, a čo najlepšou ochranou zraniteľných skupín je ťažké,“ povedala Loddersová. „Napriek tomu je to spoločná úloha pre ministra a pre nás.“

Chápeme obavy spoločnosti, že reklama by nemala viesť k väčšiemu počtu problémových hráčov. Toto rozhodnutie však ignoruje význam reklamy a neberie do úvahy spoločenskú zodpovednosť, ktorú poskytovatelia už prevzali. Sme skeptickí, či toto rozhodnutie poskytuje ochranu zraniteľným skupinám. Žiadame ministra, aby monitoroval dôsledky tohto rozhodnutia a zabránil tak kontraproduktívnemu účinku.“