Spoločnosť Société des Bains de Mer, prevádzkovateľ kasína Casino de Monte-Carlo, oznámila výrazný nárast príjmov za prvých šesť mesiacov roka 2022/2023. Portál Gambling Insider sa v tomto článku zaoberá týmito údajmi a skúma, čo bolo príčinou úspešného polročného rastu prevádzkovateľa.

Spoločnosť Société des Bains de Mer, prevádzkovateľ kasína Casino de Monte-Carlo, oznámila výrazný nárast príjmov za prvých šesť mesiacov roka 2022/2023. Portál Gambling Insider sa v tomto článku zaoberá týmito údajmi a skúma, čo bolo príčinou úspešného polročného rastu prevádzkovateľa.

ZDROJ: shutterstock.com

V minulom roku (2021/2022), v ktorom ešte stále cítiť následky pandémie Covid-19, nebol pokles výsledkov spoločnosti Société des Bains de Mer v prvom polroku žiadnym prekvapením. Hoci boli výsledky kasína za prvý polrok 2019/2020 nižšie ako výsledky pred pandémiou vo výške 408,6 milióna EUR, vykázané tržby za polrok vo výške 311,4 milióna EUR (327,4 milióna USD) neboli také zlé, ako by mohli byť vzhľadom na množstvo výluk, ktoré v tom čase zachvátili európske krajiny.

Prevádzkovateľ pravdepodobne najznámejšieho kasína v Európe by sa preto potešil, keby za prvý polrok 2022/2023 vykázal 432,3 milióna eur, čo je suma vyššia ako v prvom polroku pred dvoma rokmi, teda v období pred pandémiou. 

Výsledok vysokých tržieb za posledný polrok znamená, že prevádzkový zisk vzrástol na 91,9 milióna eur, čo je nárast oproti zisku 50,1 milióna eur vykázanému za prvých šesť mesiacov minulého roka. Čo je však ešte významnejšie, zisk, rovnako ako tržby, vzrástol v porovnaní s predpandemickým prvým polrokom 2019/2020 na 69,4 milióna eur.

Tento výrazný rozdiel je zrejmý z pôsobivých príjmov kasína za 1. polrok 2022/2023, ktoré predstavovali 918,8 mil. Eur. Medziročný nárast je obrovský; za prvých šesť mesiacov fiškálneho roka 2021/2022 dosiahlo Casino de Monte-Carlo len 45,6 mil. eur. 

ZDROJ: shutterstock.com

Zo segmentov prevádzkovateľa zaznamenal najväčší nárast pochopiteľne nárast príjmov z hotelových služieb. V prvom polroku 2022/2023 dosiahli príjmy z hotelových služieb v Casino de Monte-Carlo 235,4 mil. eur v porovnaní so 140 mil. eur v predchádzajúcom roku. To predstavuje medziročný nárast príjmov o 68%. 

Výnosy z hazardných hier sa zvýšili zo 112,6 mil. eur v 1. polroku 2021/2022 na 131,3 mil. eur v polroku 2022/2023. Hoci ide o nárast, tento rast nie je taký pôsobivý ako rast z hotelového segmentu prevádzkovateľa, čo možno odráža obnovenú ochotu zákazníkov cestovať, ale nie nevyhnutne hrať hazardné hry. 

V prípade kasína Société des Bains de Mer na Francúzskej riviére však nebolo všetko ružové. Prevádzkovateľ vykázal za 1. polrok 2022/2023 záporný finančný výsledok vo výške – 2,3 mil. eur, čo je väčšia záporná suma ako – 1,5 mil. eur vykázaná za rovnaké obdobie minulého roka.

Prevádzkovateľ však poznamenáva, že vzhľadom na straty príjmov zo spoločnosti Betclic Everest Group v júni 2022 zohralo svoju úlohu zbavenie sa 47,3% podielu v tejto spoločnosti. 

ZDROJ: WINARCH

Pri predaji svojho podielu holandskému prevádzkovateľovi FL Entertainment za dohodnutú sumu 850 mil. eur bola polovica sumy vyplatená spoločnosti Société des Bains de Mer v hotovosti, druhá polovica vo forme akcií FL Entertainment. 

Spoločnosť Société des Bains de Mer pritom získala 4,95% hlasovacích práv v spoločnosti FL Entertainment, čím získala 10,39% podielu v spoločnosti. 

Preto napriek tomu, že predajná suma prispela k mierne horšiemu zápornému finančnému výsledku spoločnosti Société des Bains de Mer v 1. polroku 2022/2023 vo výške – 2,3 mil. eur, hospodársky subjekt dosiahol vo svojom finančnom výkaze za 1. polrok 2022/2023 tzv. mimoriadny zisk vo výške 813,5 mil. Eur za prvých šesť mesiacov roka 2022/2023, čo predstavovalo aj kladný podiel na výnosoch vo výške 15,6 mil. eur.

Tieto pozitívne výsledky pre Société des Bains de Mer znamenajú, že prevádzkovateľ mal v prvých šiestich mesiacoch finančného roka väčší peňažný tok zo svojej činnosti, ktorý vzrástol na 116,3 mil. eur z 82,4 mil. eur v predchádzajúcom období. 

ZDROJ: WINARCH

Dôsledky pandémie Covidu stále pretrvávajú v kontrolnej spoločnosti Casino de Monte-Carlo. Napriek predaju podielu v spoločnosti Betclic a výraznému nárastu príjmov z hotelových služieb predstavoval jej dlh k 30. septembru 2022 470,6 mil. eur v porovnaní s dlhom vo výške 30 mil. eur v predchádzajúcom roku, keď sa dôsledky Covidu na podnikaní ešte plne neprejavili. 

Ale aj napriek veľkému dlhu, ktorý treba vyrovnať, spoločnosť Société des Bains de Mer tvrdí, že je naďalej odhodlaná realizovať svoje investičné programy. Vďaka predaju podielu v spoločnosti Betclic sa jej podarilo doplniť potrebnú hotovosť a v prvej polovici finančného roka 2022/2023 investovať 70,5 milióna EUR.

V roku 2020 získalo Casino de Monte-Carlo cenu za kasíno roka v rámci Global Gaming Awards.