Vyššia bezpečnosť prostredia hazardných hier na Slovensku, zodpovedný marketing a reklama, včasná identifikácia rizikového správania hráčov, ale aj spolupráca s odborníkmi pri poskytovaní podpory a pomoci rizikovým hráčom či ich blízkym. To sú hlavné piliere programu Zodpovedné hranie, ktorý spoločne spustili vybrané stávkové spoločnosti Niké, Tipsport, Fortuna spolupráci s Inštitútom pre zodpovedné hranie.

Program Zodpovedné hranie je unikátny z viacerých hľadísk. Tým, že sa doň zapojili prakticky všetky veľké stávkové spoločnosti – Fortuna, Niké a Tipsport, hoci sú navzájom konkurentmi, je dôkazom spoločného odhodlania otvoriť dialóg so všetkými zainteresovanými stranami a proaktívne pristupovať k riešeniu výziev sektora,“ povedal Peter Papanek, riaditeľ Inštitútu pre zodpovedné hranie.

Program Zodpovedné hranie stojí na troch pilieroch: prevencii, teda posilňovaní starostlivosti o hráčov, informovanosti o rizikách, vzdelávaní hráčov aj zamestnancov prevádzkovateľov. Ďalej pomoci rizikovým skupinám hráčov a do tretice spoločenskej zodpovednosti, čiže dodržiavaní etických záväzkov a reklamnej etiky prevádzkovateľov a zvýšení osvety o zodpovednom hraní. Program je plánovaný ako dlhodobý, v ktorom bude priestor na spoluprácu s odborníkmi pri hľadaní riešení, ako mať herné prostredie na Slovensku bezpečné.

Odhodlanie spoločne a aktívne formovať prostredie hazardných hier na Slovensku vyjadrili prevádzkovatelia aj podpisom memoranda, v ktorom sa spoločne zaviazali k dodržiavaniu etických pravidiel v rôznych oblastiach činností, a to aj nad rámec legislatívnej regulácie. Zastávajú názor, že hoci štátom nastavená regulácia je už teraz v mnohých ohľadoch striktná, nie vždy je aj dostatočne efektívna. Sú preto presvedčení, že bude prospešné, ak hlavnú iniciatívu prevezmú lídri sektora.

Memorandum počíta s podporou osvety zodpovedného hrania, ale aj s realizáciou zodpovedného marketingu a reklamy tak, aby prispeli k ochrane zraniteľných a ohrozených zákazníkov. V pláne je aj vývoj softvéru, pomocou ktorého dokážu včas detegovať zmenu správania konkrétneho hráča. Následne budú mať títo hráči prostredníctvom programu možnosť získať aj odbornú pomoc.

Softvér identifikovaného hráča upozorní a ponúkne mu pomoc. Či už v podobe výzvy, aby si dal pauzu či nastavil limit, alebo ho môže odkázať na niektoré z poradenských centier, kde získa odbornú pomoc. Napriek nízkemu percentu rizikových hráčov, ktorých je obvykle do 3 % v celej populácii, vnímame túto otázku veľmi vážne. Nie je totiž v nikoho záujme, aby ľudia prešli zo zábavy do ohrozenia,“ zdôraznil Peter Papanek

Inštitút pre zodpovedné hranie (IZH) je nezisková organizácia – dobrovoľné združenie subjektov, ktorých cieľom je dlhodobo prispievať k spoločenskej zodpovednosti, prevencii a znižovaniu rizík spojených s hraním hazardných hier na Slovensku.

Dosahovanie uvedených cieľov je postavené na:

  • POMOCI – vytváraní podmienok pre podporu a pomoc rizikovým skupinám hráčov
  • PREVENCII – posilňovaní starostlivosti o hráčov, informovanosti o rizikách, vzdelávaní hráčov aj zamestnancov prevádzkovateľov
  • SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI – zvyšovaní informovanosti hráčov aj verejnosti, dodržiavaní etických záväzkov a reklamnej etiky prevádzkovateľov, zvýšení osvety o zodpovednom hraní. 

Stávkové kancelárie (Niké, Tipsport, Fortuna) sa dohodli na vlastnej, dobrovoľnej regulácii nad rámec zákona, ktorou sa zaviazali k dodržiavaniu etických zásad v jednotlivých oblastiach prevádzkovania hazardných hier:

Stávkovanie a hranie hazardných hier je na Slovensku pre osoby staršie ako 18 rokov legitímnou zábavou. Aby nespôsobovalo nežiaduce následky, či už pre hráča, alebo jeho blízkych, je potrebné mať ho pod kontrolou. Spoluprácou v rámci  programu Zodpovedné hranie k tomu chcú prispieť aj prevádzkovatelia hazardných hier, s cieľom zvyšovať osvetu v oblasti zodpovedného prístupu a udržať tak na Slovensku bezpečné prostredie pre hranie hazardných hier.

Zodpovedné hranie je celoslovenský projekt zahŕňajúci širokú škálu aktivít zameraných na:

  • Zvýšenie informovanosti o zásadách zodpovedného hrania
  • Prevenciu rizikového hrania
  • Zmapovanie situácie v sektore prostredníctvom reprezentatívneho prieskumu

Jeho súčasťou je aj Týždeň zodpovedného hrania (2. – 8. mája 2022)

Čo je Týždeň zodpovedného hrania?

Cieľom Týždňa zodpovedného hrania v roku 2022 je informovať verejnosť o zodpovednom prístupe k stávkovaniu, otvoriť dialóg o hazardných hrách ako o druhu zábavy, podporiť prevenciu a informovanosť a tiež ponúknuť podporu a pomoc rizikovým hráčom. Tohtoročný Týždeň zodpovedného hrania je iba prvým z mnohých. Akciu sa má v rámci projektu každoročne opakovať.

Aktivity v rámci Týždňa zodpovedného hrania

V tomto prvom ročníku sa realizuje v spolupráci s médiami informačná kampaň, v ktorej sa zameriame hlavne na osvetu zodpovedného hrania hazardných hier. V priebehu celého týždňa budeme prezentovať informácie v médiách, online priestore, ako aj na sociálnych sieťach o tom, ako hrať zodpovedne a vyvarovať sa rizík. Do budúcnosti plánujeme škálu aktivít ešte rozšíriť.

Zisti, či ovládaš pravidlá, ako hrať zodpovedne a bezpečne (SAMOTEST)

https://hrajzodpovedne.sk/podpora-a-pomoc/moje-rizikove-hranie/