GambleAware vyjadrila podporu novým pravidlám reklamy na hazardné hry vo Veľkej Británii, ktoré zavedie Výbor pre reklamnú prax (CAP), a ktoré nadobudnú účinnosť 1. októbra 2022.

Nové pravidlá, ktorých cieľom je chrániť osoby mladšie ako 18 rokov pred kontaktom s produktmi hazardných hier, zakazujú spoločnostiam poskytujúcim hazardné hry využívať na propagáciu svojich značiek alebo služieb známych športovcov a celebrity. 

Kľúčová zmena pravidiel sa týka samotného znenia. Predtým nemohli prevádzkovatelia hazardných hier vytvárať reklamy, ktoré by boli pre deti „obzvlášť príťažlivé“; teraz sa to zmenilo na „silnú príťažlivosť“ a týka sa to obrázkov, tém a postáv zahrnutých do akejkoľvek marketingovej komunikácie.

ZDROJ: WINARCH

Konkrétne v reklamách nebudú môcť vystupovať futbalisti z najvyššej futbalovej ligy, ako aj ďalší populárni športovci známi deťom do 18 rokov. Nebudú môcť byť využívané a komunikované odkazy na obsah videohier (postavy z hier), ktoré hrajú najmä deti do 18 rokov a tiež hviezdy z televíznych reality šou a influenceri.

Spoločnosť GambleAware aktualizované pravidlá privítala.

ZDROJ: peakpx.com

Zoe Osmondová, generálna riaditeľka spoločnosti GambleAware, uviedla: „Teší nás, že sme prijali toto proaktívne opatrenie na ochranu osôb mladších ako 18 rokov pred reklamami na hazardné hry. Z výskumu GambleAware, ktorý bol zverejnený v roku 2020, vyplynulo, že 94 % osôb vo veku 11 – 17 rokov vo Veľkej Británii bolo za posledný mesiac vystavených reklamám na hazardné hry, pričom v priemere videli šesť reklám.“ 

Takmer dve tretiny tejto skupiny videli reklamy na hazardné hry na sociálnych sieťch, zatiaľ čo takmer polovica videla hlavne športové tímy, hry alebo podujatia sponzorované prevádzkovateľom hazardných hier.“