Spoločnosť Inspired Entertainment, Inc. vykázala za posledné tri mesiace roka 2021 tržby vo výške 67 miliónov USD v porovnaní so 71,7 miliónmi USD, ktoré spoločnosť reportovala za 4Q v predchádzajúcom roku.

Interaktívny segment predstavoval 5,7 milióna USD z celkových príjmov, čo je medziročný nárast o 36%, pričom virtuálne športy dosiahli 11 miliónov USD, čo predstavuje 26% nárast. Tržby za Leisure segment dosiahli 23,5 mil. USD a tržby za Gaming 26,8 mil. USD, čo predstavuje medziročný nárast o 183%, resp. 49%.

Skupina vykázala za toto obdobie čistú stratu vo výške 1,2 mil. USD v porovnaní s čistým ziskom 3,1 mil. USD v predchádzajúcom roku.

Upravený zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) bol 22 mil. USD v porovnaní s 34,9 mil. USD za rovnaké obdobie minulého roka. Upravená marža EBITDA bola za 4. štvrťrok 2021 na úrovni 33% v porovnaní so 49% vo 4. štvrťroku 2020.

S výsledkami za štvrtý štvrťrok sme spokojní, keďže sa nám podarilo dosiahnuť dvojciferný, medziročný rast hornej a dolnej hranice hospodárenia vo všetkých našich obchodných jednotkách, a to na organickej báze pri vylúčení vplyvu príjmov a výnosov súvisiacich s DPH od roku 2020,“ povedal výkonný predseda spoločnosti Inspired Lorne Weil.

Naše výsledky za uplynulý rok sú dôkazom našej schopnosti dosahovať udržateľný, dlhodobý rast a ziskovosť. Konzistentná dynamika, ktorú sme zaznamenali v priebehu roka 2021, a silný dopyt, ktorý naďalej existuje po našich produktoch v každej z našich obchodných línií, vrátane vyhliadok odvetvia pozemných hier vychádzajúcich z Covid-19 a udržateľných trendov rastu online, ďalej podporujú našu dôveru v dlhodobý výhľad spoločnosti.“

Významnou udalosťou v tomto období bola akvizícia spoločnosti Sportech Lotteries, ktorá pôsobí v Dominikánskej republike, pričom spoločnosť uviedla, že táto transakcia „rozšíri obsahový záber spoločnosti Inspired o nových zákazníkov a geografické oblasti a vybuduje platformu lotériových/iGamingových systémov na kľúč„.

ZDROJ: INSPIRED ENTERTAINMENT

Inspired Entertainment, Inc

Inspired ponúka široké portfólio obsahu, technológií, hardvéru a služieb pre regulované herné, stávkové, lotériové, sociálne a voľnočasové subjekty v maloobchodných a mobilných kanáloch po celom svete. Spoločnosť pôsobí v približne 35 jurisdikciách po celom svete a dodáva herné systémy s príslušnými terminálmi a obsahom pre viac ako 50 000 hracích automatov umiestnených v stávkových kanceláriách, puboch, herniach a iných prevádzkach; virtuálne športové produkty prostredníctvom viac ako 44 000 maloobchodných kanálov; digitálne hry pre viac ako 100 webových stránok; a rôzne riešenia v oblasti zábavy s celkovou inštalovanou základňou viac ako 19 000 zariadení.