Regulačné technológie, populárne známe ako RegTech, sú v súčasnosti módnym výrazom najmä v globálnej finančnej a compliance komunite. Čo presne RegTech znamená a prečo sa dostáva v súčasnosti tak do popredia?

RegTech – definícia

Termín RegTech prvýkrát použil britský úrad Financial Conduct Authority (FCA) v roku 2015, ktorý ho nazval „podskupinou fintech, ktorá sa zameriava na technológie, ktoré môžu uľahčiť plnenie regulačných požiadaviek účinnejšie a efektívnejšie ako existujúce možnosti“ Zjednodušene povedané, ide o akúkoľvek technológiu, ktorá zabezpečuje, aby spoločnosti spĺňali regulačné požiadavky, ktoré sa na nich vzťahujú.

ZDROJ: youtube.com I Deloitte RegTech Universe 2021 I RegTech companies who are providing solutions in the areas of Regulatory Reporting, Risk Management, Identity Management & Control, Compliance, and Transaction Monitoring

Čoraz zložitejšie regulačné prostredie najmä vo finančnom sektore viedlo k zvýšeniu nákladov na Compliance (dodržiavanie predpisov). Za nedodržiavanie predpisov hrozí zo strany regulačných orgánov uloženie vysokých pokút. Podľa CB Insights zaplatili firmy od finančnej krízy v roku 2008 na pokutách 321 miliárd dolárov. V tejto súvislosti boli a sú firmy nútené hľadať riešenia, ktoré im pomôžu znížiť riziká vyplývajúce z nedodržiavania predpisov.

ZDROJ: CBINSIGHTS.COM

RegTech a MiFID II

RegTech začal získavať na sile hlavne po implementácii legislatívy Európskeho parlamentu MiFID II v januári 2018. Cieľom tohto nariadenia bolo zabezpečiť jednotný prístup pri investičných službách v rámci 31 členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Vplyv na rozvoj RegTech malo aj niekoľko ďalších nariadení, ako napríklad Bazilej II, Solventnosť II, PSD II, všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR), Dodd-Frankov zákon o reforme Wall Street a ochrane spotrebiteľa.

V prípade smernice MiFID II môžno v súvislosti so zverejnenou legislatívou hovoriť o komplexných dôsledkoch a nových povinnostiach, ktoré postupne spadli do agendy interných Compliance tímov finančných inštitúcií. V dôsledku toho spoločnosti začali skúmať externé možnosti, ktoré by im pomohli automatizovať a zjednodušiť agendu sledovania a dodržiavanie predpisov. To podnietilo aj vznik spoločností typu RegTech. Podľa spoločnosti FinTech Global dosiahli investície do RegTech firiem, ktoré sa zaoberali len smernicou MiFID II, v rokoch 2013 až 2017 celkovo 378,5 milióna amerických dolárov.

ZDROJ: peakpx.com

Budúcnosť RegTech

RegTech využíva mnohé špičkové technológie, ako sú umelá inteligencia (AI), big data, cloud computing, strojové učenie a ďalšie, ktoré zabezpečujú, že spoločnosti sú efektívnejšie pri dosahovaní súladu s predpismi. RegTech pomohol minimalizovať riziko ľudskej chyby najmä automatizáciou procesov.

Pokiaľ ide o budúce trendy, odhaduje sa, že výdavky na RegTech budú v nasledujúcich piatich rokoch rásť v priemere o 48% ročne, pričom podľa správy spoločnosti Juniper Research vzrastú z 10,6 miliardy amerických dolárov v roku 2017 na 76,3 miliardy amerických dolárov v roku 2022.

ZDROJ: CBINSIGHTS.COM

Prečo je RegTech kľúčový pre rast herného a hazardného priemyslu

Odvetvie hazardných hier najmä v oblasti online služieb zaznamenáva výnimočný rast. Podľa správy Global Gambling Market Report 2021 sa očakáva, že globálny trh s hazardnými hrami vzrastie zo 465,76 miliardy amerických dolárov v roku 2020 na 516,03 miliardy amerických dolárov v roku 2021 pri zloženej ročnej miere rastu (CAGR) 10,8%. Dokonca sa očakáva, že trh v roku 2025 dosiahne 674,7 miliardy amerických dolárov pri 7% raste. Takýto pokrok – spolu s rastúcou diverzifikáciou – však vytvára oveľa väčšie riziká pre firmy v tomto odvetví. Keďže sa počas pandémie raketovo rozšírilo používanie online kasín a podobných herných podnikov, zachovanie súladu s predpismi (compliance) sa stalo nielen náročnou úlohou, ale aj procesom, ktorý – ak sa nevykonáva správne – môže viesť k extrémnym následkom.

ZDROJ: peakpx.com

Raketový nárast pokút

V posledných mesiacoch regulačné orgány vynakladajú čoraz väčšie úsilie na zmiernenie rizika podvodov, finančnej trestnej činnosti a prania špinavých peňazí. Len v roku 2019 boli hazardným spoločnostiam so sídlom v Spojenom kráľovstve uložené rekordné pokuty vo výške 19,6 milióna libier.

Pokuty z roka na rok rastú a čísla neklamú: GamblingIndustryFines.com uvádza, že v roku 2020 dosiahli pokuty celkovú výšku 44,7 milióna libier, čo prekonalo pokuty uložené tomuto odvetviu v predchádzajúcom roku. Pritom už v prvom štvrťroku 2021 boli udelené pokuty vo výške viac ako 24 miliónov libier, čo je polovica celkovej sumy z roku 2020 len za 3 mesiace!

Technológia je jedinou stávkou na istotu

Keďže predpisy sú čoraz prísnejšie a zákazníci sa prikláňajú k digitálnemu onboardingu, riešenia Know-Your-Customer (KYC) sa stali nevyhnutnými na zabezpečenie rýchleho, efektívneho a presného spôsobu zapájania hráčov do online hazardných hier.

Popri dôležitosti KYC je potrebné zlepšiť aj hodnotenie rizík a bodovanie hráčov. Riešenia proti praniu špinavých peňazí (AML) sú v tomto prípade odpoveďou: vďaka využívaniu elegantných postupov monitorovania transakcií, skríningu a hodnotenia rizík tieto špičkové riešenia negujú hrozbu nezákonných aktivít – a eliminujú riziko následných pokút.

ZDROJ: peakpx.com

Dobrou správou je, že tieto regulačné technológie (RegTech), hoci sú relatívne nové, prešli za posledných niekoľko rokov dlhú cestu. Najmodernejšie riešenia RegTech dnes obsahujú všetky najnovšie technológie, ktoré zabezpečujú, že korporácie budú dodržiavať predpisy rýchlo, presne a efektívne.

Takéto pokročilé riešenia sú navrhnuté tak, aby minimalizovali čas potrebný na vstup do systému a zároveň ponúkali bezproblémovú skúsenosť, ktorá len zvyšuje reputáciu firmy. A vďaka využívaniu globálnych údajov, umelej inteligencie a strojového učenia poskytujú platformy RegTech pracovníkom zodpovedným za dodržiavanie predpisov neobmedzené možnosti vrátane presného hodnotenia a monitorovania rizík – dvoch najväčších výziev v odvetví.