Skupina Sazka zaznamenala v treťom štvrťroku 2021 nárast hrubých príjmov z hazardných hier (GGR) o 14 % na 867 miliónov eur (976,8 milióna USD). Český lotériový gigant zverejnil svoje finančné výsledky za trojmesačné obdobie, ktoré sa skončilo 30. septembra, a vykázal dobré výsledky vo všetkých kľúčových ukazovateľoch.

Jej príjmy vzrástli o 18 % v porovnaní s 2. štvrťrokom a o 88 % v porovnaní s 3. štvrťrokom 2019, keďže boli zrušené Covid obmedzenia a jej prevádzka sa vrátila takmer na normálnu úroveň.

ZDROJ: sazkagroup.com

Podobne aj konsolidovaná upravená EBITDA spoločnosti Sazka vzrástla o 40% na 285,1 mil. eur, pričom jej peňažný tok dosiahol 275,5 mil. eur. Celkovo tak príjmy spoločnosti Sazka za prvých deväť mesiacov roka 2021 dosiahli 2,14 mld. eur, čo predstavuje medziročný nárast o 51%.

„Som rád, že môžem oznámiť, že skupina Sazka dosiahla v treťom štvrťroku ďalšie dobré výsledky. Náš GGR sa medziročne zvýšil o14 % a naša upravená EBITDA vzrástla o 40% pri marži 53%, čo predstavuje medziročné zlepšenie o osem percentuálnych bodov,“ poznamenal generálny riaditeľ Sazka Group Robert Chvátal.

„Výsledkom je, že náš GGR aj EBITDA dosiahli v tomto štvrťroku rekordné úrovne, výrazne vyššie ako pred príchodom pandémie Covid. Tretí štvrťrok bol prvým štvrťrokom v roku 2021, keď všetky naše podniky fungovali bez podstatných obmedzení súvisiacich s Covidom 19.

ZDROJ: sazkagroup.com

„Naše maloobchodné predajne v Grécku a na Cypre a kasína v Rakúsku a na medzinárodnej úrovni, ktoré boli v prvom polroku negatívne ovplyvnené obmedzeniami, preukázali veľmi rýchle zotavenie v súlade s našimi očakávaniami.“

Spoločnosť Sazka však neočakáva, že tento trend bude pokračovať, keďže odvtedy boli v celej Európe opätovne zavedené rôzne opatrenia v oblasti verejného zdravia v reakcii na nárast počtu prípadov Covid a nového variantu Omicron. Napriek tomu zostal Chvatal pozitívny a vyjadril sa: „Vlády síce po skončení obdobia zaviedli niektoré nové obmedzenia, tie sú však oveľa obmedzenejšie ako v predchádzajúcich obdobiach a v prípade Rakúska už boli opäť zmiernené.“

„Čo sa týka vyhliadok na 4. štvrťrok, zostávame optimistickí, podporení silným obchodovaním vo väčšine našich retailových podnikov a prostredníctvom online kanálov.“