Počet spoločností, ktoré sa zaoberajú vývojom a vydávaním počítačových hier a videohier, opäť prudko vzrástol a za uplynulý rok sa zvýšil o 20% na 749. Tieto údaje zverejnilo Nemecké združenie herného priemyslu na základe údajov zozbieraných portálom gamesmap.de. Podľa nárastu počtu herných spoločností sa teda zdá, že nálada v nemeckom hernom priemysle je veľmi optimistická.

Dominantný podiel na raste herného priemyslu majú najmä vývojári hier, ktorých je v súčasnosti v Nemecku zhruba 314. Ďalších 403 spoločností v Nemecku pôsobí v oblasti vývoja aj vydávania hier. Štatistika gamesmap.de eviduje aj ďalších 32 spoločností, ktoré financujú vývoj hier a starajú sa hlavne o marketing a distribúciu.

Pohľad na počet zamestnancov vývojárov a vydavateľov ukazuje, že väčšina nových spoločností sú mikropodniky a malé firmy. Počet zamestnancov síce rastie, ale podstatne pomalšie ako počet spoločností. Tento rok je vo vývoji a marketingu počítačových hier a videohier zamestnaných 10 906 ľudí. Toto číslo znamená nárast o 8% oproti minulému roku. Aj to je dôkazom o pozitívnom vplyve vlny nových spoločností na zamestnanosť v sektore nemeckého herného priemyslu. Vývoj počtu zamestnancov na širšom trhu práce bol už menej pozitívny. Zatiaľ čo pred rokom počet zamestnancov vzrástol o 5%, v poslednom období došlo k výraznému poklesu. Rozšírený trh práce herného priemyslu zahŕňa ľudí zamestnaných v službách, maloobchode, vzdelávacích zariadeniach, médiách a verejnom sektore – teda v odvetviach, ktoré pocítili aspoň niektoré negatívne dôsledky pandémie Covid-19, ako aj v oblastiach, ktoré boli vystavené tlaku v dôsledku zmeny obchodných modelov v hernom priemysle. Herný priemysel v Nemecku aktuálne poskytuje približne 27 000 pracovných miest.

ZDROJ: peakpx.com

Nemecký herný priemysel sa pozerá do budúcnosti čoraz optimistickejšie,“ hovorí Felix Falk, výkonný riaditeľ spoločnosti game. „Je to spôsobené nielen novým federálnym programom financovania, ale aj ďalšími vládnymi snahami o podporu herného priemyslu, na ktorých sa podieľajú aj vlády nemeckých spolkových krajín. Po prvýkrát sú podmienky, v ktorých pôsobia nemecké herné spoločnosti, konkurencieschopné s podmienkami, ktoré majú ich medzinárodní konkurenti. Vlna nových gamingových spoločností, ktoré vznikajú v hernom priemysle, poukazuje na obrovský potenciál, ktorý Nemecko ponúka pre digitálny priemysel aj ako miesto podnikania. Aby sme tento potenciál mohli naplno využiť, potrebujeme ďalšie zlepšenie podmienok v rôznych oblastiach vrátane financií, začínajúcich podnikov, kvalifikovaného personálu, výskumu, predpisov a digitálnej infraštruktúry, aby sme mohli držať krok s medzinárodným vývojom. Preto bude nevyhnutné zistiť, ako možno v nasledujúcom legislatívnom období oživiť a konkrétne rozvinúť nemeckú stratégiu v oblasti hier – aby sa zabezpečilo pokračovanie súčasného vzostupu.“

ZDROJ: pixabay.com

Nemecký trh s hrami: významný rast príjmov z predaja v roku 2020

Nemecký trh s hrami zaznamenal v roku 2020, výrazne poznačenom pandémiou, veľký skok v tržbách z predaja: v oblasti počítačových hier a videohier a súvisiaceho hardvéru celkové tržby z predaja predstavovali približne 8,5 miliardy eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom ide o nárast o 32%. Pri herných konzolách, herných PC a príslušných periférnych zariadeniach boli zaznamenané tržby vo výške viac ako 3,2 miliardy eur. V porovnaní s rokom 2019 ide o nárast o 26%. Podtrh počítačových hier a videohier zaznamenal ešte výraznejší rast, pričom tržby vo výške 5,2 miliardy eur sa dosiahli prostredníctvom nákupov hier, nákupov v hrách a aplikáciách, predplatného a poplatkov za online služby. V dôsledku toho sa tejto časti trhu podarilo v porovnaní s predchádzajúcim rokom dosiahnuť fenomenálny rast o 36 %.

ZDROJ: peakpx.com

O gamesmap.de

Gamesmap.de je online adresár pre herný priemysel v Nemecku, ktorý vytvorilo nemecké združenie herného priemyslu. V spolupráci s Inštitútom pre ludológiu a Výskumným a kompetenčným centrom pre audiovizuálnu produkciu pri Hamburskej mediálnej škole vytvorila spoločnosť game túto interaktívnu mapu, ktorá zobrazuje umiestnenie všetkých spoločností a organizácií herného priemyslu v Nemecku pôsobiacich v oblasti produkcie, médií, verejného sektora a vzdelávania a odbornej prípravy.

Používatelia môžu vyhľadávať konkrétne spoločnosti alebo organizácie alebo filtrovať spoločnosti a organizácie, ktoré sa majú zobraziť. Digitálne vizitky poskytujú kontaktné informácie, stručný popis a oblasti pôsobnosti jednotlivých spoločností alebo organizácií.

Gamesmap.de je dôležitým nástrojom pre politickú a komunikačnú činnosť Nemeckého združenia herného priemyslu.

ZDROJ: game.de

Nemecké združenie herného priemyslu (game.de – Verband der deutschen Games – Branche)

Medzi členov združenia patria vývojári, vydavatelia a mnoho ďalších aktérov herného priemyslu, ako sú ešportové spoločnosti, vzdelávacie inštitúcie a poskytovatelia služieb. Ako sponzor veľtrhu gamescom bolo združenie zodpovedné za najväčšie svetové podujatie v oblasti počítačových a videohier. Združenie je partnerom USK (Entertainment Software Self-Regulation Body) a Stiftung Digitale Spielekultur (Nadácia pre kultúru digitálnych hier) a sponzorom German Computer Games Awards. Ako odborný partner pre médiá a pre politické a spoločenské inštitúcie odpovedá na všetky otázky týkajúce sa tém, ako je rozvoj trhu, kultúra hier a mediálna gramotnosť. Poslaním združenia je urobiť z Nemecka najlepšie miesto pre hry.