Podľa prieskumu, ktorý bol zverejnený 1. decembra, sú priateľské futbalové zápasy kvôli nedostatočnej regulácii vystavené vysokému riziku manipulácie. Podozrivých bolo viac ako 250 priateľských zápasov s účasťou európskych klubov odohraných v rokoch 2016-2020.

Výsledky pochádzajú z trojročnej štúdie financovanej z programu Európskej komisie Erasmus+, ktorú viedla Výskumná nadácia Nikózskej univerzity.

Prieskumu, ktorý sa v rámci projektu Combating Match Fixing in Club Football Non-Competitive Friendlies uskutočnil na Cypre, v Grécku a na Malte, sa zúčastnilo 700 hráčov. Prieskum ukazuje, že viac ako štvrtina hráčov (26,5%) hrala v priateľskom zápase klubu, o ktorom mali podozrenie, že bol zmanipulovaný a viac ako štvrtina hráčov (26,3 %) bola oslovená zo strany klubových funkcionárov s cieľom zmanipulovať priateľský zápas. Zhruba 15% hráčov bolo oslovených zo strany iných hráčov.

ZDROJ: peakpx.com

Vo výskumnej štúdii sa tiež zistilo, že prístup medzinárodných a národných futbalových federácií nie je dostatočne dôsledný a aktívny pokiaľ ide o zodpovednosť za priateľské zápasy. Najmä keď sa do nesúťažných zápasov hraných v tretích krajinách zapájajú kluby z rôznych krajín. Niektoré európske futbalové federácie napríklad vôbec nesledujú, kam chodia kluby z ich krajín na predsezónne a zimné prípravné turné.

Tento nedostatok regulácie a dohľadu zo strany futbalových federácií v kombinácii s dostupnosťou týchto zápasov na stávkových trhoch po celom svete, najmä u nedostatočne alebo úplne neregulovaných prevádzkovateľov stávok z pochybných jurisdikcií ako sú napr. Filipíny, spôsobuje, že tieto zápasy sú vystavené väčšiemu riziku potenciálneho zneužitia zo strany manipulátorov zápasov.

ZDROJ: peakpx.com

V správe s názvom Boj proti manipulácii zápasov v nesúťažných priateľských zápasoch klubového futbalu sa navrhuje túto situáciu riešiť nasledovne:

  • UEFA by mala zaviesť riadnu reguláciu priateľských zápasov pre všetkých 55 členských asociácií
  • Agenti, ktorí sprostredkúvajú priateľské a prípravné zápasy, by mali mať zakázané vlastniť alebo kontrolovať kluby, rovnako by nemali fungovať ako agenti hráčov
  • Mal by byť vytvorený orgán, ktorý by zastupoval agentov pri budúcich rokovaniach o regulácii s medzinárodnými orgánmi, ako sú FIFA a UEFA
  • Mali by byť zavedené štandardy pre manažment údajov, ktoré zabránia predaju údajov zo živých zápasov nedostatočne regulovaným a neregulovaným prevádzkovateľom športových stávok

Na rozdiel od súťažných zápasov, na ktoré sa zvyčajne vzťahujú dohody medzi stávkovými spoločnosťami poskytujúcimi údaje a organizátormi súťaží, priateľské zápasy sú bez akejkoľvek regulácie. Údaje z týchto zápasov sa zhromažďujú a predávajú aj neregulovaným alebo nedostatočne regulovaným prevádzkovateľom športových stávok, ktorí spravidla neoznamujú podozrivé okolnosti týkajúce sa zápasov, čo je často licenčná požiadavka pre dobre regulovaných prevádzkovateľov.

ZDROJ: pixabay.com

Hlavný koordinátor prieskumu, profesor Nicos Kartakoullis, predseda Rady Nikózskej univerzity, sa vyjadril:

„Kombinácia nedostatočnej regulácie, dohľadu a informácií uľahčuje manipuláciu s týmito zápasmi. Náš výskum ukazuje, že z hľadiska riadenia je potrebné priateľské klubové zápasy posudzovať rovnako ako súťažné zápasy. Vzhľadom na to, že údaje o 4 000 priateľských zápasoch sa každoročne ponúkajú na účely stávkovania na celom svete, je tiež nevyhnutné, aby stávkové spoločnosti, ktoré tieto údaje prijímajú, pôsobili v dobre regulovaných jurisdikciách a nahlasovali podozrivé stávky, aby sa ochránila integrita týchto podujatí.“

Výskum viedla Výskumná nadácia Nikózskej univerzity a ako partneri projektu sa na ňom podieľali Medzinárodná asociácia pre integritu stávok, EU Athletes, CIES a futbalové hráčske zväzy Cypru, Grécka a Malty.

Výsledky prieskumu boli predstavené na konferencii Preventing Match-Fixing, ktorá sa uskutočnila 1. decembra v Amsterdame, a ktorá bola zorganizovaná spoločne s medzinárodnou hráčskou úniou FIFPRO.