Komisia pre hazardné hry (UK Gambling Commission) vo Veľkej Británii vo svojom pravidelnom štvrťročnom prieskume zo septembra 2021 zaznamenala štatisticky významný pokles miery problémového hrania na 0,3%.

Percento hráčov, ktorí boli klasifikovaní v septembrovom prieskume ako problémoví podľa indexu závažnosti problémového hrania (PGSI), predstavuje 0,3%. Prieskum bol realizovaný telefonicky na vzorke 4 009 respondentov. V porovnaní s prieskumom zo septembra 2020, kedy to bolo 0,6%, a s prieskumom z júna 2021, kedy to bolo 0,4%, ide o pokles počtu problémových hráčov.

Prieskum tiež zistil štatisticky významný pokles miery problémového hráčstva najmä u mužov, kde miera klesla z 0,8% na 0,3%. Podiel populácie s miernym rizikom poškodenia v dôsledku hrania hazardných hier sa tiež medziročne výrazne znížil, a to na 0,7%, hoci táto úroveň bola rovnaká, akú prieskum zaznamenal v júni tohto roku.

Podiel osôb klasifikovaných ako osoby s nízkym rizikom poškodenia bol nižší ako v roku 2020, ale rozdiel predstavoval len úroveň štatistickej chyby. Celkový podiel osôb v riziku predstavoval 2,9% v porovnaní so 4,0% pred rokom.

ZDROJ: pixabay.com

Podiel problémového hráčstva – ako aj celkový podiel ľudí v akomkoľvek riziku – bol spoločne najnižší, aký Komisia pre hazardné hry zaznamenala v údajoch od roku 2016.

Výkonný riaditeľ Rady pre stávkovanie a hazardné hry Michael Dugher uviedol, že toto zníženie ukazuje, že jeho odborná skupina má na elimináciu počtu problémových hráčov preukázateľný vplyv.

„Od svojho založenia v roku 2019 sme neúnavne pracovali na zvyšovaní štandardov v regulovanom odvetví stávkovania a hazardných hier a na podpore bezpečnejšieho hrania,“ povedal.

„Naše iniciatívy zahŕňali využívanie reklamy na propagáciu nástrojov bezpečnejšieho hrania, ako sú limity vkladov a časové limity, väčšie investície do výskumu a liečby, financovanie vzdelávacieho programu, ktorý poskytujú GamCare a YGAM, zavedenie zákazu kreditných kariet a zavedenie nových prísnych pravidiel pre VIP systémy a zmeny dizajnu hier, ako aj využívanie technológií na intervenciu u zákazníkov online.“

„Ale aj len jeden problémový hráč je pre nás príliš veľa a my sme odhodlaní v nasledujúcich mesiacoch a rokoch pokračovať v nastolenej dynamike“, Dugher tiež uviedol, že výsledky ukázali, že by sa malo pokračovať v prístupoch k znižovaniu škôd založených na dôkazoch, a nie v preventívnom uplatňovaní drastických opatrení smerujúcich k absolútnym zákazom.

ZDROJ: pixabay.com

„V protihazardnej lobby sa vždy nájdu tí, ktorí budú zastávať prohibičný prístup,“ povedal. „Vláda však naopak správne a dôsledne vyhlásila, že v rámci revízie hazardných hier bude uplatňovať prístup založený na dôkazoch. Vždy musíme urobiť viac, aby sme poskytli väčšiu ochranu nepatrnej menšine ľudí, ktorí sú náchylní na problémové hranie, a zároveň uznať, že drvivá väčšina miliónov ľudí, ktorí si radi zahrajú, to robí bezpečne a zodpovedne.“

„Keďže naďalej dosahujeme pokrok v oblasti problémového hrania a presadzujeme stále vyššie štandardy bezpečnejšieho hrania v regulovanom sektore, je nevyhnutné, aby sme neurobili nič, čo by viedlo ľudí k nebezpečnému, neregulovanému čiernemu trhu online, ktorý nemá žiadnu ochranu ani bezpečnejšie intervencie v oblasti hazardných hier, než aké vidíme u licencovaných prevádzkovateľov.“

K poklesu škôd spôsobených hraním hazardných hier došlo napriek tomu, že úroveň celkového hrania hazardných hier zostala medziročne pomerne stabilná, pričom 42,0% respondentov uviedlo, že hralo počas štyroch týždňov pred prieskumom. Toto číslo však bolo stále výrazne nižšie ako v roku 2019, keď hranie hazardných hier uviedlo 46,7% respondentov.

ZDROJ: unsplash.com

Z tých, ktorí hrali hazardné hry, viac respondentov uviedlo, že tak robia zriedkavo, pričom 18,0% hráčov uviedlo, že tak robia menej ako raz za mesiac. Obľuba online hazardných hier medzitým vzrástla, pričom nové maximum predstavuje 25,0% respondentov.

Najobľúbenejším produktom hazardných hier zostala Národná lotéria, ktorú hralo 26,5% populácie. Popritom 7,8% respondentov hralo stieracie žreby a 12,8% iné druhy lotérií.

Štatisticky významný pokles hrania zaznamenali Bingo, futbalové stávky a hracie automaty v stávkových kanceláriách – ako sú terminály kurzových stávok.