Švédsky zákonodarný zbor Riksdag schválil švédskemu regulačnému orgánu pre hazardné hry Spelinspektionen súbor nových právomocí vrátane nových pravidiel týkajúcich sa schopnosti tohto orgánu blokovať platby z nelicencovaných prevádzok.

Nové švédske pravidlá v oblasti hazardných hier, ktoré si vyžiadali zmenu zákona o hazardných hrách, nadobudnú účinnosť 1. júla tohto roku. Od tohto dátumu bude môcť Spelinspektionen nakupovať služby v oblasti hazardných hier pod skrytou identitou s cieľom monitorovať činnosti herných spoločností pôsobiacich na regulovanom trhu.

ZDROJ: peakpx.com

Podľa nového zákona bude mať regulačný orgán tiež oprávnenie uchovávať a odovzdávať osobné údaje s cieľom zabrániť ovplyvňovaniu výsledkov zápasov. Podnikatelia v oblasti hazardných hier budú ďalej povinní poskytovať polícii informácie týkajúce sa trestných činov súvisiacich s odvetvím hazardných hier.

Pôvodný zákon o hazardných hrách oprávňoval regulačný orgán blokovať elektronické transakcie, ak mal podozrenie, že platby za služby hazardných hier uskutočňuje nelicencovaná prevádzka.

Spoločnosť Spelinspektionen však tieto právomoci na blokovanie platieb doteraz nikdy nevyužila s odôvodnením, že vykonávanie súčasného nariadenia sťažujú „určité praktické ťažkosti“. Predchádzajúce blokovacie právomoci boli preto zrušené.

Tieto právomoci boli nahradené novými, ktoré sa majú vykonávať iným spôsobom. Regulačný orgán má preto dostať právomoc vytvoriť nové predpisy, podľa ktorých budú mať poskytovatelia platobných služieb povinnosť poskytovať potrebné informácie na blokovanie nezákonných platieb.

ZDROJ: shutterstock.com

Skryté operácie

Vláda uviedla, že vzhľadom na absenciu právnej opory, ktorá by umožňovala utajený dohľad nad podnikmi v oblasti hazardných hier, má regulačný orgán „obmedzené“ možnosti v oblasti online hazardných hier. V tejto súvislosti považovala udelenie tejto novej právomoci za primerané pravidlo.

Podľa nového zákona bude mať švédsky regulátor povolené nakupovať služby v oblasti hazardných hier online pod skrytou identitou, aby sa uistil, že prevádzkovatelia dodržiavajú zákon o hazardných hrách.