Kvízomaty sa po uvoľnení pandemických opatrení začínajú znovu vracať do pohostinských zariadení. Úrad pre reguláciu hazardných hier túto nelegálnu činnosť neustále monitoruje a zariadenia priebežne zaisťuje. Veľká razia prebehla minulý týždeň vo viacerých slovenských mestách.

Vo Vrábloch, v Nitre, v Galante a v Trnave bolo zaistených 21 kvízomatov. Ďalšie nelegálne technické zariadenia zamestnanci Úradu pre reguláciu hazardných hier zaistili v Michalovciach, v Kráľovskom Chlmci, v Žiline, v Galante, v Šintave a vo Štvrtku na Ostrove. Spolu za dva dni poputovalo do skladu ÚRHH až 36 nelegálnych zariadení. ,,Akcia prebiehala v spolupráci s Policajným zborom Slovenskej republiky a bola zameraná na prevádzky, v ktorých boli kvízomaty rozmiestňované opakovane,“ hovorí generálny riaditeľ Úradu pre reguláciu hazardných hier Dávid Lenčéš.

ZDROJ: urhh.sk

Dôvody na zaistenie technických zariadení

,,Dôvodom bolo porušovanie ustanovení § 4 ods. 3 a 4 zákona o hazardných hrách, a teda prevádzkovanie hazardných hier bez udelenej alebo vydanej licencie. ÚRHH v zmysle § 81 ods. 8 písm. a) zákona o hazardných hrách zaisťuje technické zariadenia, iné zariadenia alebo systémy, prostredníctvom ktorých sa prevádzkujú hazardné hry, ak je podozrenie, že sa hazardné hry prevádzkujú v rozpore s týmto zákonom.“ hovorí generálny riaditeľ.

Zodpovednosť za prevádzkovanie nelegálnych zariadení nesie tak majiteľ prevádzky, v ktorej sa nachádza, ako aj majiteľ kvízomatu. Prvý je v postavení osoby, ktorá sa poskytovaním priestorov podieľa na prevádzkovaní nelegálnych hazardných hier a druhý v postavení osoby, ktorá bez licencie takého hry prevádzkuje. Obom hrozia sankcie v správnom konaní od sumy 20 000 eur do 250 000 eur za priestupok pri fyzických osobách, alebo od sumy 20 000 eur do 500 000 eur pri právnických osobách.

ZDROJ: urhh.sk, JUDr. Dávid Lenčéš, LL.M, generálny riaditeľ Úradu pre reguláciu hazardných hier

Zákon a jasné počty

Pri umiestnení menej ako 15 kusov technických zariadení je okamžite zrejmé, že nemôže ísť o platnú licenciu,“ hovorí Dávid Lenčéš. Zákon totiž presne definuje, že v prevádzkach herní musí byť umiestnených najmenej 15 a najviac 40 výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi, terminálov videohier alebo iných technických zariadení, alebo spolu najmenej 15 a najviac 40 takých prístrojov, zariadení, terminálov alebo iných technických zariadení, ktoré slúžia na prevádzkovanie hazardných hier.

Prevádzkovanie herných zariadení je možné iba v herni alebo v kasíne.

Čo je to kvízomat a prečo je nelegálny?

Kvízomat je technické zariadenie slúžiace na odohratie hazardnej hry. Svojím výzorom sa podobá na klasické výherné automaty známe z legálnych herní. Jeho nelegálnosť spočíva v tom, že na jeho prevádzkovanie nebola udelená licencia Úradom pre reguláciu hazardných hier.

Princíp hry

Hráč doň vkladá peniaze, či už v hotovosti alebo formou kreditu a hraním hry a stláčaním tlačidla roztáča valce na obrazovke. Následne môže získať výhru.